Platform over civiele techniek & infrastructuur
Afscheiders mogen niets aan het toeval overlaten!
“Het gaat toch de grond in en je hoort er nooit meer iets van”, lijkt het bekendste excuus voor aanschaf van afscheiders van inferieure kwaliteit. Daar wordt Lau niet blij van…

Afscheiders mogen niets aan het toeval overlaten!

“Het gaat toch de grond in en je hoort er nooit meer iets van”, lijkt het bekendste excuus voor aanschaf van afscheiders van inferieure kwaliteit. Olie- en vetafscheiders zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze infrastructuur en ondergrondse rioleringssystemen.  Zij worden vaak via het ‘activiteitenbesluit’ verplicht voorgeschreven in situaties waar er sprake is van afvalwaterstromen waarin bezinkbare deeltjes, minerale oliën en vetten, of vetten van dierlijke – en/of plantaardige oorsprong, voorkomen. In een afscheider worden de afvalstoffen door bezinking (slib) en opdrijven (drijflaag) uit het water afgescheiden en opgeslagen. Afscheiders voorkomen dus lozing van vaak milieugevaarlijke afvalstoffen op de riolering of oppervlaktewater en fungeren als tijdelijke opslag van deze stoffen. 

De situatie tot 2004

Tot 2004 hadden veel landen, waaronder Nederland en Duitsland, samen strenge productnormen opgesteld waaraan afscheiders moesten voldoen. Voldeden producenten aan alle gestelde eisen, dan kreeg men in Nederland een KOMO-keur en in Duitsland een Bauaufsichtliche Zulassung. Voldeed men niet dan werd het product afgekeurd en kon er opnieuw gebouwd gaan worden. De toetsing/controle of een product aan de gestelde eisen voldeed vond dus plaats door een onafhankelijke derde partij (de zogenaamde ‘third party control’). Voor Nederland was dit KIWA. Dat gaf duidelijkheid, zekerheid en betrouwbaarheid aan fabrikanten, overheden, afnemers en eindgebruikers. De veilige gebruiksduur was vastgesteld op minimaal 20 jaar. 

Zaken als binnenbekleding, minimale wanddiktes, wapening et cetera moeten goed worden gedefinieerd. Dat levert een goed werkende en veilige afscheider op, die decennialang betrouwbaar blijft.

De CE-markering werd verplicht

Richard Janssen, directeur en eigenaar van Nering Bögel, vertelt: “Eind jaren ’90 moest de Europese samenwerking groter worden. Elk land moest gelijke kansen krijgen. Kortom, iedereen moest mee kunnen doen. Blijkbaar was dat belangrijker dan een kwalitatief deugdelijk product voorschrijven. Derhalve werden uiteindelijk, na een lang en intensief traject, in 2004 de Europese productnormen voor olie- en vetafscheiders in de Europese normcommissies definitief vastgesteld en vervielen alle nationale productnormen.  De nationale productnormen en verplichte productcertificering mochten niet meer dwingend voorgeschreven worden, want dit werd als een handelsbelemmering gezien.” 

Er kwamen meer ‘haalbare normen’ die niet meer door een derde onafhankelijke partij gecontroleerd hoefden te worden. “Voor landen als Nederland en Duitsland was dit een grote domper. Werk van vele jaren waar aan kwaliteitsbewustzijn en (minimaal) -niveau was gewerkt werd overboord gegooid. Eigenlijk waren we daarmee weer terug bij af en daardoor zijn de problemen ook gekomen”, aldus Janssen. “Regenwaterputten worden (weer) als afscheider verkocht. Zaken als binnenbekleding, minimale wanddiktes, wapening et cetera zijn niet meer gedefinieerd. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Gescheurde afscheiders kunnen leiden tot een milieuclaim, een wegdekverzakking kan vele tonnen schade veroorzaken.”

Technisch Constructie-dossier verplicht

Feit is dat iedereen conform CE moet bouwen in Europa. Achter elk product dient een compleet ‘Technisch Constructiedossier’ (TCD) te zitten, zodat nationale toezichthouders hierop kunnen controleren. Janssen: “Dit is een verplichting. Maar, wie controleert er daadwerkelijk? De fabrikant voorziet nu zijn producten zelf van een CE-sticker of stempel en levert een ondertekende (eigen) prestatieverklaring mee. De bouwer/opdrachtgever meent daarmee gevrijwaard te zijn en dat er daarmee dan aan wet- en regelgeving wordt voldaan. De kans dat je uiteindelijk gepakt wordt is uiterst gering.”

In een volgende editie gaat Nering Bögel dieper in op dit thema en zal tot in detail worden uitgelegd hoe een goede afscheider geproduceerd wordt en waaraan deze dient te voldoen.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.