AFNL
01:13
04-07-2018

Aannemersfederatie: Actieplan MKB eerste aanzet mkb te steunen, maar er is meer nodig!

Aannemersfederatie Nederland vindt het door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gepresenteerde MKB-Actieplan een eerste aanzet tot steun in de rug van mkb-ondernemers. Het is een goede zaak dat het ministerie ervoor heeft gekozen weer meer in te zetten op het mkb in de volle breedte en niet alleen op koplopers en startups, zoals in vorige kabinetten. Het zijn de vele tienduizenden mkb-bedrijven die de motor van de Nederlandse economie vormen. Waardering is er ook voor het feit dat de staatssecretaris voor het eerst sinds jaren met een specifiek MKB-actieplan komt. Echter, veel moet nog worden ingevuld. Aannemersfederatie Nederland is graag bereid met het departement te kijken naar de nadere invulling en met ondernemers pilots te draaien om tot betere regelingen op bepaalde terreinen te komen. De maatregelen en programma’s die worden aangedragen op het gebied van onder meer innovatie, digitalisering, regeldruk en financiering zijn een eerste aanzet om mkb-ondernemers een zetje in de goede richting te geven.

Collectieve innovatieregelingen cruciaal voor mkb-bouw
De AFNL hoopt dat het departement van EZK ook bereid is te kijken naar collectieve innovatieregelingen in het kader van de hoeveelheid innovatieve oplossingen die de komende jaren nodig zijn in de bouw. In de gehele bouwgerelateerde sector moet een cultuuromslag plaatsvinden, die minder alleen op prijs is gericht en meer op kwaliteit en innovatieve oplossingen inzet. In dat verband is het goed dat nu eindelijk ook tot de ministeries en Taskforce Bouw is doorgedrongen dat de bouw eigenlijk topsector moet zijn. Hiervoor pleitte de AFNL al bij het tot stand komen van het Topsectorenbeleid in 2011. Sterker nog de bouw- en infrasector is het fundament waarop alle andere Topsectoren kunnen bouwen. En om die cultuuromslag te kunnen maken, moet ruimte worden gecreëerd voor ontwikkeling van nieuwe producten en vernieuwende projecten. De sector kan veel meer dan alleen bouwrijp maken en vol- en afbouwen. De grote uitdagingen voor de bouwsector voor de toekomst zijn het verduurzamen en energiezuinig maken van bestaande woningen en bedrijfspanden, het gasloos bouwen, en dat in combinatie met herbestemmen van leegstaande kantoren tot combinaties van nieuwe woon-, werk- en leefomgeving. Met daarnaast de aanleg van een toekomst- en klimaatbestendige infrastructuur en een zo optimaal mogelijke mobiliteit.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom civiele techniek & infrastructuur

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

GROND/WEG/WATERBOUW partners