Platform over civiele techniek & infrastructuur
Nieuws

Aandacht voor de natuur

Het effect van de heiwerkzaamheden op het gedrag van de watervogels werd door Vonk Ecologie beoordeeld, zodat waar nodig direct ingegrepen kon worden.

Tekst | Roel van Gils

Beeld | Vonk Ecologie

3 mei 2023 Leestijd 5 minuten

Deel dit artikel

Gemaal De Poel wordt gerealiseerd dichtbij vogelrustgebied Westplaat, een plas waar veel watervogels dobberen. Om de natuur niet te verstoren, heeft Vonk Ecologie de ecologische begeleiding verzorgd. Zo werd het gebied rondom het bouwterrein voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd op broedende vogels. En werd het effect van de heiwerkzaamheden op het gedrag van de watervogels beoordeeld, zodat waar nodig direct ingegrepen kon worden.

Gebr. Beentjes GWW, die samen met VOBI Infra Aannemingscombinatie De Poel vormt, is een vaste relatie van Vonk Ecologie. “Als er sprake is van een ecologische component binnen een project, dan worden wij doorgaans ingeschakeld”, zegt Dave Vonk. “Zo hebben we afgelopen zomer nog voor Gebr. Beentjes GWW de ecologische begeleiding verzorgd bij het aanpassen van een groot aantal gemalen en sloten. Bij gemaal De Poel was onze bijdrage misschien niet zo groot, maar wel cruciaal voor de voortgang van het project. Uit vooronderzoek bleek namelijk dat de aanleg van het nieuwe gemaal een mogelijke verstoring zou kunnen geven op de watervogels die in het gebied dobberen en broeden.”

Watervogels

Vonk Ecologie heeft het gebied en met name de oevers voorafgaand aan de werkzaamheden gecheckt op broedende vogels. “Zouden we een nest aantreffen, dan moet de uitvoering wachten totdat het nest verlaten is”, zegt Vonk. “Dat was hier niet het geval. De aannemingscombinatie kon dus met een gerust hart aan de slag.” Vervolgens werd Vonk Ecologie weer ingeschakeld bij de start van de heiwerkzaamheden. “Enkele dagen vóór het heien hebben we ter plaatse het gedrag van de watervogels geobserveerd. Dat is gespiegeld aan de eerste klap van de heistelling. De aanwezige watervogels reageerden uiteraard wel, hun kopje ging even omhoog, om daarna weer vrolijk verder te gaan met waar ze mee bezig waren; ronddobberen en eten. Na een paar klappen waren ze dus al gewend aan het geluiden en konden we concluderen dat de heiwerkzaamheden geen verstoring veroorzaakten.”

Ook werende maatregelen ter voorkoming van kolonisatie van beschermde soorten op een bouwterrein neemt Vonk Ecologie voor rekening.

Ecologisch werkprotocol 

Als ecologisch adviesbureau werkt Vonk Ecologie landelijk voor vele aannemers in de grond-, weg- en waterbouw. “Zij moeten via een ecologisch werkprotocol aantonen dat ze met aandacht voor de natuur werken”, weet Vonk. “Wij stellen zo’n protocol samen. Hierin staat onder meer beschreven hoe gehandeld moet worden bij onverwachte situaties, zoals het aantreffen van een nest of een verblijfplaats van een andere beschermende diersoort. Daarnaast verzorgen we ook zogenaamde flora en fauna quickscans en de eventueel daaruit voorkomende vervolgonderzoeken, een vereiste vanuit de Wet natuurbescherming bij sloop- en renovatiewerkzaamheden of bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Een onderdeel van de quickscan is een toetsing aan Natura2000-gebieden. Ook daarin bieden wij een ‘helpende hand’, onder meer door het uitvoeren van stikstofdepositieberekeningen. En tot slot zijn we gespecialiseerd in het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor projecten die initieel niet passen binnen de regels van het bestaande bestemmingsplan.”

De scope van Vonk Ecologie in het ecologische domein is dus zeer breed. “Als uit vooronderzoek blijkt dat de kans op broedende vogels tijdens een project groot is, kunnen we zelfs maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat er op die plek niet genesteld wordt. Ook werende maatregelen ter voorkoming van kolonisatie van beschermde soorten op een bouwterrein adviseren of verzorgen wij. Want ook dat verstaan we onder aandacht voor de natuur”, zegt Vonk tot besluit.   

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Frank Wekking

Projectmanager

Meer online zichtbaarheid creëren via Grond/Weg/Waterbouw? Neem contact met mij op.

0%

    Stuur ons een bericht