Platform over civiele techniek & infrastructuur
Met machines worden de drains de grond ingedrukt.

5000 verticale drains versnellen inklinkproces

Om te zorgen dat de grond draagkrachtig genoeg is, worden 5000 verticale drains in de grond geplaatst met een totale lengte van 45 kilometer drainage. CeTeau is verantwoordelijk voor de installatie van verticale drains.

“Onze bijdrage in het project van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is het voorkomen van restzettingen”, vertelt Gatze van der Meer, General Manager van CeTeau BV. “Wij gebruiken hiervoor verticale drains om de zettingsgevoelige bodemlagen versneld in te laten klinken. Verticale drainage is het meest kostenefficiënt gebleken om grond met een hoge waterspanning, zoals dijkgrond, in een korte tijd te consolideren. Per dag installeren wij op de dijkversterking ongeveer 5 kilometer aan verticale drains. Iedere drain gaat gemiddeld 10 meter diep de grond in. In combinatie met een voorbelasting voeren we het poriënwater via de drains af naar een goed drainerende zandlaag op het maaiveld.”

Uitdagingen

Het verticaal draineren brengt ook meteen een aantal uitdagingen met zich mee.  Zoals logistiek, de beperkte ruimte op een dijk, de draagkracht van de dijk en het beperken van eventuele hinder voor omwonenden. Gatze: “Met onze machines drukken we de drain de grond in, in plaats van trillen of boren. Daarmee beperken we eventuele overlast en wordt versmering van grondlagen en de drain voorkomen. Omdat onze machines zwaar zijn, moeten we rekening houden met de draagkracht van de dijk. Gelukkig beschikken we over een grote vloot machines en zetten we in eerste instantie altijd het kleinst mogelijke materieel in. Onze machines draaien op extra schone brandstof en zijn van stage IV-motoren, hierdoor zijn wij emissiearm.”

In hogere versnelling

Dankzij de verticale drainage wordt het inklinkproces van de bodem versneld. Gatze: “Het duurt slechts maanden in plaats van jaren voordat de zettingscurve genoeg is afgevlakt. De grond klinkt snel in zodat, in het geval van de dijkversterking, de vervolgwerkzaamheden voor een sterke dijk zo snel mogelijk van start kunnen gaan.”     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.