Winschoten in de spotlights

Met het masterplan ‘Werk, Energie en Leefbaarheid’ geeft de provincie Groningen een extra impuls aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Noord (Oost) Groningen. Winschoten is een belangrijke plaats binnen dit gebied. Om Winschoten als koopstad te versterken en toekomstbestendig te maken, heeft de gemeente Oldambt een centrumvisie ontwikkeld. Verlichting speelt daarin een belangrijke rol. En daar weet Ziut wel raad mee.

Het actieprogramma ‘Versterking binnenstad Winschoten’ is onderdeel van het masterplan en zorgt voor een brede aanpak van het centrumgebied om de binnenstad klaar te stomen voor de komende vijftig jaar. Gemeente Oldambt, provincie Groningen, ondernemers en vastgoedeigenaren slaan de handen ineen om dit te realiseren. Zo krijgen ondernemers en vastgoedeigenaren een actieve rol in onder meer de bestrijding van de leegstand en de aansluiting op de digitale ontwikkelingen. De herinrichting van de binnenstad van Winschoten richt zich op de verschillende aspecten van het centrum: winkelen, uitgaan, recreatie en historie, waarbij vooral wordt ingezet op ‘beleving’.

LED-verlichting
Eind vorig haar heeft de gemeente Oldambt een tienjarig contract getekend met Ziut voor het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting. Door energieverspillende lampen te vervangen door LED-verlichting bespaart de gemeente circa 30% energie. LED-verlichting is nagenoeg onderhoudsvrij en gaat veel langer mee dan de oude lampen, waardoor de gemeente op onderhoudskosten bezuinigt en er minder storingen voorkomen. “Wij zijn op dit moment druk doende om 5.000 conventionele lampen te vervangen door LED-lampen en zijn gestart met een groot vervangingsplan van circa 600 lichtmasten, waarbij de bestaande armaturen worden vervangen door LED-armaturen,” zegt Jan Poel van Ziut. “De toegepaste armaturen worden voor een groot deel afgenomen van Innolumis, die binnenkort met de productie start bij de plaatselijke sociale werkvoorziening Synergon. Dit naar een idee van Ziut, die hiermee mede invulling geeft aan zijn SROI-verplichting.”

Beleving
Het vervangen van de bestaande armaturen was niet de enige taak voor Ziut. Poel: “De gemeente heeft ons gevraagd mee te denken in het actieprogramma om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Daarbij hebben we ons laten inspireren door de gemeente Deventer. Ook Deventer kampte met een forse terugloop van het aantal bezoekers. Daar hebben we verlichting ingezet om de stad aantrekkelijker te maken.  Door gebouwen, straten, pleinen en kades op een andere manier aan te lichten, aandacht te besteden aan de keuze voor lichtmasten, de kleur van licht, lichtsterkte, licht van winkels, etalages en horeca, is een sterk geheel ontstaan waarin bewoners en bezoekers zich graag begeven. En dat blijkt inmiddels ook uit de bezoekersaantallen die weer terug zijn op niveau.”

Rozen en water
Op basis van de bevindingen in Deventer heeft Ziut ook een lichtmasterplan geschreven voor de gemeente Oldambt en in het bijzonder voor Winschoten. “Daarin staan twee thema’s centraal: rozen en water ofwel de kleuren rood en blauw,” zegt Jan Poel. “Winschoten staat bekend als de rozenstad (rood) en tevens wordt hard gewerkt om het water weer terug in de stad te brengen (blauw). Beide kleuren staan dan ook centraal in het masterplan waarbij een rode en blauwe baan wordt gecreëerd met in het eerste geval als eindpunt het stationsgebouw dat als een rood baken oplicht. Bij de invulling van het masterplan zijn ook bewoners en winkeliers betrokken, en hebben we in bestaande armaturen een rood element ingebracht om de rode gloed te bereiken.”

Een aantal objecten, waaronder het stationsgebouw, is momenteel aangepast aan het masterplan. De komende jaren zullen volgens Jan Poel nog vele objecten volgen. Zo ligt er al een ontwerp voor de aanleg van een rozendak, gebaseerd op specifieke verlichting.

Tekst: Roel van Gils   |   Beeld: Ziut / Studio DL