‘Weg met die trosbosbessen’

Behalve een probleem met de waterstand kampte de Mariapeel met nog een ander aspect dat het hoogveenherstel bemoeilijkt. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid trosbosbessen, die het gebied als het ware ‘overkappen’, belemmeren de groei van het veenmos. Aan Van Stipdonk Landschapsinrichting de taak om deze struiken inclusief wortel uit het gebied te elimineren. Een behoorlijke uitdaging, gezien de slappe ondergrond en het onvoorspelbare karakter van het gebied.

De trosbosbes (Vaccinium corymbosum) is een zogenaamde invasieve exoot. Een plant afkomstig uit Noord-Amerika die in de jaren vijftig op kwekerijen in de omgeving is aangeplant. De plant ontwikkelt zich goed op de venige ondergrond en is vanuit de kwekerijen in het natuurgebied terecht gekomen. Het is een sterke plant die doorgroeit op de wortels en daarom in zijn geheel uitgetrokken moet worden. Dit is geen eenvoudige klus; tijdens de aanbesteding is een proeve van bekwaamheid gedaan voor de beste methode voor het natuurgebied.

Trosbessen Mariapeel

In grote delen van het gebied liggen zogenaamde ééndagsputten, een erfenis uit het turfwinverleden, zegt Dirk Jan van Stipdonk. “Deze putten zijn wisselend van afmetingen, onvoorspelbaar qua locatie en al dan niet dichtgegroeid, zodat ze letterlijk een valkuil vormen. Aangezien we de peelbanen niet als transportroute kunnen gebruiken – hier leeft de gladde slang – moeten we met ons materieel dwars door dat soms onherbergzame gebied om de trosbosbessen te verwijderen. We hebben ons materieel hierop aangepast en zetten onder meer een rupsgraafmachine in met verlengde en verbrede rupsen, alsmede onze zelf ontwikkelde wetlandtrekker die over de volledige lengte en breedte (op 25 centimeter na) is voorzien van een rupsaandrijving. We rijden bovendien over draglineschotten om de vegetatie zo min mogelijk aan te tasten.”

Trosbessen Mariapeel

Van Stipdonk verwijdert in drie fasen de trosbosbessen. “We zijn eind 2015 na het broedseizoen gestart met de eerste fase. Inmiddels bevinden we ons in de derde fase die nog tot maart 2018 loopt. In totaal hebben we straks ruim 15.000 m3 aan trosbosbessen uit het gebied verwijderd.”

Tekst: Roel van Gils    |    Beeld: Van Stipdonk Landschapsinrichting