Trimble Field Service Management:
 Het uitgelezen work management systeem voor maximaal rendement

Hoe zet ik mijn machines zo efficiënt mogelijk in? Hoe bespaar ik op de verbruiks- en onderhoudskosten van mijn voertuigen? En hoe haal ik het hoogste rendement uit mijn assets? Dit soort vragen houden bedrijven in onder meer de (wegen)bouw-, transport- en dienstverlenende sector steeds meer bezig. Sitech Nederland beantwoordt deze vragen met Trimble Field Service Management (FSM).

“Sinds 2016 brengen wij Trimble FSM op de markt,” vertelt Product specialist Willie Willems van Sitech Nederland. “Wij leveren meerdere Trimble-producten en hebben daarin ook een adviserende rol. Wat Trimble FSM betreft, denken wij vooral mee in het behalen van het hoogste rendement. Op basis van de wensen en situatie van de opdrachtgever adviseren wij hiervoor de best passende oplossing. Dit varieert van het eenvoudigweg inzichtelijk maken van de motordraaiuren van een graafmachine tot het uitrusten van vrachtauto’s met Driver Safety.” In Engeland wordt Trimble FSM al op grote schaal toegepast door onder meer energieleveranciers en gerenommeerde bedrijven als DHL en Caterpillar. In 2015 werd Trimble FSM voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot ‘ABI Research’s Top Provider of Commercial Fleet Telematics’.

Management van wagenpark, voertuigen en machines
“Trimble FSM is een zeer breed inzetbaar track & trace en work management systeem voor vaste en stilstaande machines,” vervolgt Willems. “Daarnaast biedt het uitgebreide mogelijkheden voor bijvoorbeeld vrachtwagens en gewone auto’s. Het systeem bestaat uit een unit, die op de machine of het voertuig geplaatst wordt en alle gegevens verzamelt, en een softwareprogramma om die gegevens in beeld te brengen. De functie van het systeem is drieledig. Zo kun je er voertuigen en machines mee traceren, registreren en/of volgen. Daarnaast kun je bijhouden hoe er met de voertuigen wordt omgegaan en je kunt werknemers of monteurs inplannen aan de hand van de uit het systeem verkregen informatie.”

Trimble Field Service Management

Units en software
Het systeem wordt uitgevoerd met een basis- of een uitgebreidere unit. De basisunit, de TAG200, is geschikt voor bijvoorbeeld compressoren, aggregaten, lichtmasten en voertuigen waar geen uitgebreide informatie van benodigd is. De TAG200 is uitgerust met een eigen accu en updatet de locatie elke vijf minuten of real-time wanneer deze handmatig wordt opgevraagd. De uitgebreide unit is de TVG-660. Deze biedt extra mogelijkheden, zoals de Driver Safety functie, uitgebreidere rapportagefuncties met betrekking tot rust/stilstand en het delen van de positie met programma’s als Fleettrack. Daarnaast is het mogelijk om twee signalen aan te sluiten ten behoeve van een rapportage. Willems: “De TVG-660 is geschikt voor trucks en bussen, maar ook voor personenauto’s. Het is namelijk mogelijk om een rapportage te maken voor de bijtelling.” De software die de verzamelde gegevens in beeld brengt, is Geomanager. Dit programma maakt de devices in het systeem zichtbaar. Ook voertuigen uit Visionlink, een ander softwarepakket dat wordt toegepast bij Trimble-producten, kunnen zichtbaar gemaakt worden.

Rapportages
Concrete data die met Trimble FSM uitgelezen en gerapporteerd kunnen worden, zijn onder meer de draaiuren, werkuren, registratie en melding van onderhoud, start- en stoptijden, start- en stoplocaties en stilstand uren. Ook is het mogelijk om, mits de machine of het voertuig dit ondersteunt, diagnostische functies uit te lezen. Denk hierbij aan het brandstofverbruik en de kilometerstand uit de boordcomputer of meldingen van storingen. Willems: “Met het systeem kun je real-time de locatie en status van een auto of machine tracken. Wanneer je deze data inzichtelijk hebt, kun je daar sturing aan geven voor maximaal rendement. Blijkt bijvoorbeeld dat bepaalde machines te weinig draaien op een werk, dan is het efficiënter om ze op een ander werk in te zetten.”

Trimble Field Service Management

Driver Safety
Een functie die zeer geschikt is voor gebruik in trucks, bedrijfswagens en personenauto’s is Driver Safety. Deze functie brengt het rijgedrag van de chauffeur in beeld, met als doel: dit rijgedrag verbeteren en het brandstofverbruik verminderen. Willems: “Met Driver Safety kan uitgelezen worden of de chauffeur hard of juist rustig optrekt, hoe hij de bochten neemt, hoe hard hij rijdt en hoe hij remt. Op de wegen waar de snelheid gemeten is, laat het systeem ook zien of er snelheidsovertredingen gemaakt zijn.” Verder is het mogelijk om een zogenaamd stoplichtje in de auto te plaatsen. Deze geeft met drie kleuren het rijgedrag van de bestuurder aan: groen staat voor net rijgedrag, oranje voor een stevig rijgedrag en rood voor agressief rijgedrag. Het is ook mogelijk om een hele groep een cijfer te geven.

Meer mogelijkheden
Heeft Trimble FMS de toekomst? “Natuurlijk,” antwoordt Willems. “Het systeem zal steeds meer mogelijkheden bieden om data uit andere machines te verkrijgen. Daarnaast moet je ook denken in eenvoudigere toepassingen, waardoor het voor bedrijven snel aantrekkelijk wordt om het field service management systeem te implementeren. En daardoor het rendement van zijn assets te verhogen en de operationele kosten te verlagen.” 

Tekst | Willie Willems, Roel van Gils  Beeld | Sitech