Trillingsarm en geluidsarm funderen

De vraag naar trillingsarm en geluidsarm funderen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Dat zegt Arjen van der Schaaf, Executive Sales Director bij Dieseko Group, producent van een diversiteit aan hydraulisch aangedreven funderingsmaterieel. Ondanks dat het een duurder alternatief is dan heien, wegen in veel gevallen de omgevingsfactoren – minder overlast, beperkte hinder – toch zwaarder. Van der Schaaf zoomt in op de laatste nieuwe ontwikkelingen.

Het gaat weer goed in de funderingswereld, zo merkt Van der Schaaf in het aantal aanvragen. “We zien een toename in verschillende takken, zoals meer interesse voor boren, vooral in binnenstedelijk gebied, om overlast te beperken, maar ook een toename in het damwand drukken in plaats van trillen. In deze categorie machines heeft de laatste jaren dan ook de meeste ontwikkelingen plaatsgehad. En nog steeds. We hebben een eigen team van engineers die voortdurend bezig zijn met het doorontwikkelen van machines en het ontwerpen van nieuwe machines om factoren, zoals de productiesnelheid te kunnen verhogen, zwaardere profielen te kunnen drukken en het omschakelen tussen verschillende profieltypen sneller te laten verlopen. Daarbij leggen we ons oor te luister in de markt. Nederlandse klanten zijn over het algemeen vrij kritisch en dat helpt ons om ook in het buitenland onderscheidend te zijn.”

Dieseko Group
Boren van grondverdringende betonpalen in stadscentrum.

Resonator
De Resonator is een machine om een damwand, buispaal of ankerpaal op een omgevingsvriendelijke manier in de grond te brengen. Van der Schaaf: “Het is bijvoorbeeld een snelle methode om een buispaal in zeer compact zand aan te brengen. De machine brengt de buis of het profiel in de eigen frequentie waardoor deze door zijn gewicht de grond in zakt. Het gebeurt op een dusdanig hoge frequentie dat de omgeving geen enkele trilling waarneemt. Veel bedrijven hebben reeds interesse getoond in deze techniek. We hebben dan ook een aantal pilotprojecten succesvol uitgevoerd en zijn nu aan het kaderen voor welke type profielen en lengtes de Resonator het meest geschikt is. De Resonator is ook opgenomen in onze verhuurvloot, uitsluitend nog ten behoeve van pilotprojecten, om samen met de markt verdere ervaring op te doen.”

Grondverbetering
Bij Woltman Piling & Drilling Rigs, onderdeel van Dieseko Group, is volgens Van der Schaaf grondverbetering een groot thema. “Met een makelaargeleid trilblok gekoppeld aan een Woltman-machine kan de bodem worden verbeterd zonder complete heipalen te hoeven installeren. De machine trilt een buispaal de grond in. Deze wordt gevuld met grind, waarna de paal op en neer wordt bewogen, zodat het grind wordt verdicht. Vervolgens wordt de buispaal getrokken en blijft een grindkolom in de bodem achter. Grondverbetering kan ook uitgevoerd worden met onze brede range aan Vibroflots, in feite grote trilnaalden. De bodem wordt verbeterd door extra gravel, grind of zand aan te brengen en die te verdichten met onze Vibroflots in plaats van het heien van palen. Deze techniek wordt veel toegepast bij de aanleg van havens, laad-/losfaciliteiten, opgespoten grond ten behoeve van een nieuw vliegveld, etc.”

Dieseko Group
Combinatietechniek resoneren-boren voor plaatsen van trekankers. Foto: Van Der Kloet

Dieseko Group bouwt ook specifieke trilblokken om kleine buispalen de grond in te brengen. “Gekoppeld aan een Woltman-machine met speciale hoge snelheidslieren voor de meest efficiënte pull up en pull down is men in staat om op één dag grote aantallen palen met of zonder wapening te installeren,” zegt Van der Schaaf. “Deze combinatie kent een toepassingsgebied voor de fundatie van vloeren onder grote distributiecentra, maar ook voor het funderen van snelwegen. Daarnaast zijn we druk bezig met de ontwikkeling van grotere trilblokken in de variabel momentcategorie. Een dergelijke techniek kent geen start-/stoptrillingen, is veel fijngevoeliger te bedienen en wordt veel voorgeschreven in havenprojecten. Kortom, we blijven voortdurend bezig met de ontwikkeling van machines en accessoires om zo efficiënt mogelijk, trillingsarm en/of geluidsarm te kunnen funderen.”     

Tekst | Roel van Gils  Beeld | Dieseko Group