Terneuzen Nieuwe Sluis

Tijdelijke doorvaart Nieuwe Sluis Terneuzen zorgt voor continuïteit

Zoals al eerder te lezen viel in het eerste verslag over de Nieuwe Sluis Terneuzen, was het plan voor het aanleggen van een tijdelijk doorvaartkanaal een van de belangrijke redenen voor de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie om met aannemers­combinatie Sassevaart in zee te gaan. Schepen kunnen hierdoor langer gebruik­maken van de bestaande Middensluis. Benieuwd hoe het staat met de aanleg van het doorvaartkanaal, schuiven we aan bij Peter Meesen, Senior Adviseur Waterbouwkunde en coördinator van het tijdelijk doorvaartkanaal.

Meesen is vanaf de start van de planuit­werkingsfase in 2012 betrokken bij het project en was blij verrast toen Sassevaart met het idee kwam voor een tijdelijk doorvaartkanaal. Inmiddels heeft de aannemer de uitvoering van het geheel uitgewerkt in een stappenplan. “Momenteel is Sassevaart de damwanden aan het plaatsen, waarna de grond weggegraven zal worden, om de daadwerkelijke doorvaart te maken.”

Uitdagingen liggen vooral aan de nautische kant
De uitdagingen liggen volgens Meesen vooral aan de kant van de scheepvaart: “We moeten de veiligheid van de scheepvaart waarborgen. In de toegang tot de Oostsluis krijg je nu ook te maken met schepen die naar de Middensluis varen of daar vandaan komen. Het is vooral zorgen dat de scheepvaart niet in elkaars vaarwater zit. Borden, seinen, verlichting en goede instructies aan de verkeersbegeleiders vormen de ruggengraat van de beoogde veiligheid.”

De afmetingen van het doorvaartkanaal worden circa 280 meter lang, 40 meter breed en 5 meter diep. Meesen: “Daarmee is het doorvaartkanaal straks geschikt voor CEMT-klasse IVa, ofwel binnenvaartschepen tot een maximum van 105 meter lengte bij een maximum breedte van 9,5 meter, met een maximum diepgang van 3 meter.” Er geldt in verband met de bochten in de doorvaart een snelheidsbeperking van maximaal 5 km per uur. “Een aanvaring willen we in alle gevallen voorkomen, mede omdat achter de damwand de bouwkuip van het buitenhoofd wordt gerealiseerd. De s-bocht in de doorvaart verlangt goede stuurmanskunst en beheersing.” We vernemen dat de zuidkant van het kanaal uit damwand zal bestaan en de noordzijde uit talud met oeverbekleding.

Nieuwe Sluis
Op de voorgrond wordt gewerkt aan het tijdelijke doorvaartkanaal, op de achtergrond de werkzaamheden aan de Frontmuur Noordwest. Het water is de huidige toegang naar de Middensluis.

Aanpassen van de fuikconstructie
De Middensluis heeft een fuikconstructie om schepen te geleiden. “Deze fuikconstructie wordt gewijzigd, de bestaande constructie verwijderen we deels. We zorgen voor een aanpassing die goed aansluit op de nieuwe situatie en die nautisch toch goed in verbinding staat met de Middensluis. Officieel is de planning dat het doorvaartkanaal eind april 2019 geschikt is voor gebruik. In 2021 staat de sloop van de Middensluis op de planning en is het tijdelijke doorvaartkanaal niet meer nodig. Alles wordt dan naar de nieuwe situatie aangepast. Deels wordt de doorvaart dan water en deels land”, aldus Meesen.

Thuis in Terneuzen
Tot besluit vragen we Meesen, die met een onvervalst Zeeuws-Vlaams accent praat, waar hij zelf vandaan komt. Met een glimlach zegt hij: “Ik woon weliswaar in Leusden, maar ben geboren in Terneuzen en opgegroeid in Hoek. Dat maakt het werk voor mij extra speciaal, het is echt thuiskomen. Het is fantastisch om als ‘Hoekenees’ onderdeel te mogen zijn van een project als dit. Het is een geweldige opsteker voor de regio en de positieve gevolgen voor Nederland en Vlaanderen zullen nog heel lang merkbaar zijn. Wat opvalt in de samenwerking, is de enorme positieve instelling van alle betrokkenen. Bevlogen mensen die hun beste beentje voorzetten, het is een voorrecht om samen met hen te mogen werken aan dit mooie project.”      

Nieuwe Sluis
Achter Peter is de locatie zichtbaar waar het tijdelijke doorvaartkanaal komt.


Het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen vond dat de tijdelijke doorvaart een klinkende naam moest hebben en heeft om die reden een wedstrijd uitgeschreven, waarbij deelnemers suggesties konden doen voor deze naam. De winnende naam is (Kapitein) Rooiboskanaal.

Tekst | Jan Mol  Beeld | VNSC/Peter Meesen