De wereld onder onze voeten vormt de basis voor onze moderne maatschappij

Dat het regenwater na een flinke bui niet op je dak blijft staan, de wasmachine het afvalwater wegspoelt, het water uit de kraan en douche gewoon wegstroomt, we vinden het allemaal heel normaal.

Lees meer »

Tweede leven voor kunstwerk Zandbergen

In het kader van het Rijkswaterstaat-prestatie contract ‘Midden Nederland Zuid’ voert edilon)(sedra Contracting in opdracht van de Combinatie Via Optimum (Dura Vermeer, Van Doorn Geldermalsen) onderhoudswerkzaamheden uit aan een aantal kunstwerken.

Lees meer »

Versterken van asfalt- en betonconstructies

Traditioneel wordt beton en met regelmaat asfalt versterkt met staal.

Lees meer »

Frezen van folieschermen

De werkzaamheden in de Peelvenen zijn erop gericht om de komende decennia het waterpeil in het gebied hydrologisch te kunnen sturen. Om te voorkomen dat water onbedoeld het gebied verlaat, is op bepaalde locaties langs de randen van het natuurgebied een nieuwe waterkering aangebracht. Henk van Tongeren BV heeft deze ‘dijken’ waterdicht gemaakt met een verticaal foliescherm dat op unieke wijze is aangebracht.

Lees meer »

‘Weg met die trosbosbessen’

Behalve een probleem met de waterstand kampte de Mariapeel met nog een ander aspect dat het hoogveenherstel bemoeilijkt. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid trosbosbessen, die het gebied als het ware ‘overkappen’, belemmeren de groei van het veenmos. Aan Van Stipdonk Landschapsinrichting de taak om deze struiken inclusief wortel uit het gebied te elimineren. Een behoorlijke uitdaging, gezien de slappe ondergrond en het onvoorspelbare karakter van het gebied.Lees meer »

Waterstand gecontroleerd verhogen

Om het veenmos de ruimte te geven om zich te kunnen ontwikkelen tot hoogveen, is het van belang dat de waterstand in de Peelvenen gecontroleerd wordt verhoogd. Daarvoor is nu een systeem ontwikkeld en gerealiseerd waarmee de waterstand kan worden gereguleerd. Het systeem gaat uit van verschillende compartimenten, rondom voorzien van kades om de waterstand zo constant mogelijk te kunnen houden.

Lees meer »

Inspectie op ecologische natuurwaarden

Gladde slangen, dassen, heikikkers, levendbarende hagedissen, rode bosmieren, de Peelvenen zitten er vol mee. Om ervoor te zorgen dat dat ook zo blijft en dat het prachtige natuurgebied geen schade ondervindt als gevolg van de werkzaamheden, houdt een drietal ecologen het gebied nauwlettend in de gaten. Als begeleidend ecoloog namens aannemer Van Beers Hoogeloon is Karel Küsters van Staro vrijwel dagelijks in het uitgestrekte gebied te vinden.

Lees meer »

Ontzorgen van de opdrachtgever

Binnen het Peelvenen-project zijn forse ingrepen gedaan als het gaat om grondverzet. Als specialist in de natuur- en waterbouw heeft Van Beers Hoogeloon in de Groote Peel en de Mariapeel onder meer kilometers aan kades opgehoogd en watergangen afgedicht en afgedamd. Ook werd de Eeuwselse Loop enkele kilometers omgelegd. En dat alles vanzelfsprekend met grote aandacht voor de bestaande ecologische natuurwaarden. Een precisie klus.

Lees meer »

Bestrijden van de verdroging

De Mariapeel, de Deurnsche Peel en de Groote Peel vormen samen de Peelvenen; een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg. Het hele jaar genieten hier bewoners en bezoekers van de prachtige natuur en het bijzondere hoogveenlandschap. Het hoogveenlandschap wordt echter bedreigd door verdroging als gevolg van een te lage en instabiele grondwaterstand.

Lees meer »

Eeuwenoude techniek voor herstel legakkers

Onder invloed van weer en wind verdwijnen steeds meer natuurlijke legakkers met als bijkomend gevolg dat de watergangen dichtslibben. In de Loosdrechtse Plassen is bij wijze van een proefproject een uiteengevallen legakker hersteld door middel van een eeuwenoude en milieuvriendelijke methode.

Lees meer »