Rijkswaterstaat Project Nieuwe Grote Zeesluis IJmuiden

De aanleg van de nieuwe zeesluis IJmuiden loopt een vertraging op van 27 maanden. Tijdens de bouw bleek dat er aanpassingen nodig waren in de constructie van de deurkassen.

Lees meer »

Onderzoek grondwaterbemaling bij A27 Utrecht gestart

Rijkswaterstaat is gestart met onderzoek naar de toepassing van grondwaterbemaling naast de A27 in Utrecht. Deze zogenoemde pompproef is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van de Ring Utrecht, die vanaf 2020 zal worden uitgevoerd.

Lees meer »

Bronbemalingsprofessional past innovatieve techniek toe bij proef in Utrecht

In januari 2018 is Rijkswaterstaat gestart met de voorbereidingen voor een onderzoek naar de toepassing van grondwaterbemaling naast de A27 in Utrecht. Dit onderzoek gebeurt voor een deel op een bijzondere manier.

Lees meer »

Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk aan consortium Levvel

Rijkswaterstaat heeft het project Afsluitdijk definitief gegund aan consortium Levvel. Dit consortium wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group) (46%), BAM (in samenwerking met PGGM) (46%) en Rebel (8%).

Lees meer »

Verbreding traject Houten-Hooipolder lost fileprobleem op

Rijkswaterstaat verbreedt de A27 tussen het knooppunt Hooipolder en Houten: automobilisten staan er vaak in de file. Maar liefst 47 kilometer aan snelweg wordt serieus aangepakt door extra rij- en spitsstroken toe te voegen.

Lees meer »

Droge voeten

In de komende editie van Grond/Weg/Waterbouw besteden we extra aandacht aan het thema waterwerken. Ons land is expert op het gebied van watermanagement. Dat werd deze maand eens en te meer duidelijk.

Lees meer »

Stiller asfalt op de A4, terugblik werkzaamheden

De A4 is de drukste weg van Nederland. Daarnaast groeit het verkeer sneller dan verwacht, waardoor er steeds meer geluidoverlast is.

Lees meer »

Aanpak verkeersveiligheid N35 Wijthmen – Nijverdal

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren.

Lees meer »

Stuw Grave volledig hersteld

Stuw Grave is hersteld en in de loop van deze maand weer volledig operationeel. De stuw kan dan het Maaswater weer 100% reguleren.

Lees meer »

HAL24K en Tauw slepen prijs Data Challenge 2017 van Rijkswaterstaat in de wacht

Kennis van water en machine-learning zorgen voor winnende combinatie.

Lees meer »