Tidal Technology Center Grevelingendam

Het opwekken van energie uit duurzame bronnen, zoals de zon of de wind, wordt al op grote schaal toegepast. BT Projects gelooft in energieopwekking uit waterkracht. En dan niet zoals bij een stuwmeer of waterkrachtcentrale met hoog verval, maar voor getijden- en rivierlocaties met laag verval.

Lees meer »

Terneuzen Nieuwe Sluis | Hoogeveens beton vindt zijn weg naar Terneuzen

Met een lange historie in het vervaardigen van betonproducten, mag Zwaagstra Beton uit Hoogeveen zich expert noemen op het gebied van betonplaten. Het familiebedrijf wordt gerund door Harry Zwaagstra en heeft veel familieleden binnen de gelederen aan het werk. Met 35 man vast in dienst ziet het ...

Lees meer »

Terneuzen Nieuwe Sluis | Monitoring biedt een veilig vangnet

De diverse werkzaamheden aan en rondom de Nieuwe Sluis Terneuzen hebben invloed op de directe en omliggende omgeving. Voor aannemerscombinatie Sassevaart reden om alles te laten monitoren. De aangewezen partij om de integriteit van de bestaande sluis, de nieuw te bouwen sluis en de omliggende omgeving te bewaken is Fugro uit Leidschendam.

Lees meer »

Terneuzen Nieuwe Sluis

Zoals al eerder te lezen viel in het eerste verslag over de Nieuwe Sluis Terneuzen, was het plan voor het aanleggen van een tijdelijk doorvaartkanaal een van de belangrijke redenen voor de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie om met aannemers­combinatie Sassevaart in zee te gaan.

Lees meer »

Infiltratievoorziening die gehele levensduur infiltreert | Thema Haps/Danone Nutricia

Bij de nieuwe fabriek van Danone/Nutricia in Haps wordt het afvloeiend hemelwater compleet gezuiverd van zeer fijn slib en minerale olie alvorens het water via infiltratiekratten wordt geïnfiltreerd in de bodem. Reinco Klappe, area salesmanager bij de Fränkische Rohrwerke, omschrijft dit infiltratiesysteem als uniek.

Lees meer »

Regenwater bufferen en infiltreren was eis bij aankoop kavel | Thema Haps/Danone Nutricia

Bij de realisatie van de nieuwe fabriek van Danone/Nutricia treedt InVra Plus op als senior-adviseur. Voor bouwkundig adviesbureau het4Kant uit Sneek maken zij de vertaalslag naar de uitvoering van de civiele techniek. InVra Plus was eerder betrokken bij de realisatie van meerdere zuivelfabrieken in Nederland.

Lees meer »

Prins Clausbrug: een architectonische eyecatcher voor Dordrecht

Op dit moment zijn alle voorbereidingen in volle gang voor de bouw van de Prins Clausbrug in Dordrecht. Een beweegbare fiets- en voetgangersbrug die de nieuwe woonwijk Stadswerven verbindt met de historische binnenstad van Dordrecht.

Lees meer »

Dijkversterking beschermt Texel weer voor lange tijd

Bij de toetsing van de Waddenzeedijk op Texel in 2007 conform het Hoogwaterbeschermingsprogramma, is gebleken dat de dijk niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Zo ook de Prins Hendrikzanddijk, die er het ergste aan toe was, vernemen we van Geert Vanwesenbeeck, projectmanager bij Jan De Nul.

Lees meer »

Versterking zeedijk is een huzarenstuk onder invloed van de getijden

In het zuidelijke deel van de Noordzee ligt het Duitse, Oost-Friese waddeneiland Wangerooge. Met 8,5 kilo-meter lengte en een breedte van 1 kilometer biedt het een thuis aan ongeveer 1000 inwoners. Het grootste deel van het eiland valt onder beschermd natuurgebied, er mogen dan ook geen auto's rijden.

Lees meer »

Getijdenenergie als exportproduct | Tidal Technology Center

Pal aan de Flakkeese Spuisluis in het Grevelingenmeer wordt gebouwd aan het Tidal Technology Center. Een uniek project waarin BT-Projects straks onderzoek gaat doen naar innovaties rond getijdenenergie.

Lees meer »