Belgische expertise voedt prestigieus Nederlands waterbouwproject

De Prinses Beatrixsluizen in Nieuwegein vormen de belangrijkste rechtstreekse vaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam.

Lees meer »

Definitieve gunning Zuidasdok

De verbreding en het ondergronds brengen van de A10 Zuid in Amsterdam en de uitbreiding en modernisering van het station Amsterdam Zuid is een stap dichterbij.

Lees meer »

Innovaties toegepast voor verbreding A12

Jarenlang stond de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in de file top 10. Dat is nu verleden tijd. In krap anderhalf jaar tijd heeft Rijkswaterstaat samen met Heijmans de A12 over een lengte van 11 kilometer in beide richtingen van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken verbreed.

Lees meer »

Virtueel bouwen

Parallelstructuur A12 | Hoofdaannemer Heijmans heeft Movares ingeschakeld om expertise in te brengen betreffende de beweegbare basculebrug over de Gouwe. “Het is een forse brug, met een korte bewegingstijd,” zegt Anton van ’t Klooster van Movares.

Lees meer »

Enorme basculebrug succesvol geplaatst


Parallelstructuur A12 | De nieuwe basculebrug in de A12 Gouwe Kruising is op 23 april tot op de millimeter nauwkeurig geplaatst. Het gevaarte met een eigen gewicht van 390 ton is door Constructiebedrijf Hillebrand volledig prefab voorbereid in de productiefaciliteit in Middelburg.

Lees meer »

Basculebrug op transport

Parallelstructuur A12 | Het beweegbare deel van de basculebrug is in opdracht van hoofdaannemer Heijmans door Constructiebedrijf Hillebrand in Zeeland gebouwd. Aan HEBO Martiemservice de taak om het 400 ton zware brugdek naar Waddinxveen te varen en vervolgens het brugdek ook nog eens vanaf het water in te hijsen.

Lees meer »

Parallelstructuur A12 heeft meerledig doel

Het wegennetwerk rond Gouda wordt uitgebreid. Onder de naam Parallelstructuur A12 komen er twee nieuwe wegen bij: de Extra Gouwekruising en de Moordrechtboog.

Lees meer »

Consortium met Heijmans ontvangt voorlopige gunning project A27/A1

Het consortium 3Angle bestaande uit Heijmans, Fluor en 3i Infrastructure, is door Rijkswaterstaat voorlopig geselecteerd voor het publiek-private samenwerkingsproject A27/A1.

Lees meer »

Nieuwe rwzi in Utrecht 

Heijmans en GMB gaan in opdracht van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Utrecht bouwen. Het project omvat het ontwerpen, realiseren en 10 jaar onderhouden van de rwzi.

Lees meer »

A9 Gaasperdammerweg: de langste landtunnel van Nederland

A9 Gaaserdammerweg | De komende jaren verbreed Rijkswaterstaat de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere om een vlottere verkeersdoorstroming en een betere bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te garanderen.

Lees meer »