Hoogwerkers

A9 Gaasperdammerweg |Hoogwerkerverhuur van der Voort B.V. is een autohoogwerker verhuurbedrijf dat gespecialiseerd is in het verhuren van autohoogwerkers met en zonder bediening. Veelal worden wij ingehuurd voor infrawerken langs de (snel)weg.

Lees meer »

Smalle buispalen vullen met zand: een geslaagde uitdaging

A9 Gaasperdammerweg | De weguitbreiding van de A9 Gaasperdammerweg is in handen van bouwconsortium IXAS. Maar liefst 1.300 meter geluidsscherm, 61.000 meter extra wateroppervlak, 2 kruisende spoorlijnen voor trein en metro, 4 kruisende wegen, een 3 kilometer lange tunnel en 7 kilometer weguitbreiding. De cijfers spreken voor zich.

Lees meer »

Volop toekomst voor projecten in sleufbekisting

A9 Gaasperdammerweg | De uitbreiding van de A9 Gaasperdammerweg was broodnodig. Waarom? Om deze economisch belangrijke regio goed bereikbaar te houden.

Lees meer »

Het overwinnen van verticale hoogteverschillen

A9 Gaasperdammerweg | Een tunnel van 3 kilometer lang met 5 tunnelbuizen verbetert de leefbaarheid in de woonwijken langs de tunnel. Hoe? Geluidsoverlast wordt beperkt en de luchtkwaliteit voor de omwonenden verbetert. Tot slot verbindt een park óp de tunnel de verschillende stadsdelen van Amsterdam Zuidoost met elkaar.

Lees meer »

Schoonhouden van het werkterrein

A9 Gaasperdammerweg | Grootschalige infrawerkzaamheden, zoals de reconstructie van de A9 Gaasperdammerweg, gaan nu eenmaal gepaard met veel zand- en grondverzet. Om de zand- en stofoverlast zoveel mogelijk te beperken, houdt Wolfswinkel Reiniging met zijn veegzuigwagen en wegdekreinigers het werkterrein dagelijks schoon.

Lees meer »

Stofdichte transportband

A9 Gaasperdammerweg | Om circa 200.000 m³ zand over het riviertje de Gaasp en de Gaasperdammerweg in Diemen te transporteren heeft bouwconsortiuam IXAS de hulp ingeroepen van Kok Lexmond.

Lees meer »

Ontgraven van verontreinigingen

A9 Gaasperdammerweg | Bij het uitvoeren van grootschalig grondverzet op een project zoals de A9 Gaasperdammerweg is het verplicht een bodemsaneringsaannemer in de arm te nemen.

Lees meer »

Zestien tijdelijke bruggen

A9 Gaasperdammerweg | Om het verkeer tijdens het project A9 Gaasperdammerweg door te kunnen laten gaan, heeft Retro Bridge Nederland BV in opdracht van bouwconsortium IXAS maar liefst zestien tijdelijke bruggen geplaatst met een gemiddelde lengte van 80 meter.

Lees meer »

Denken in elementen

A9 Gaasperdammerweg | Vanwege de complexe planning en logistieke uitdaging is Buig Centrale Steenbergen al in de tenderfase gevraagd mee te denken over specifieke oplossingen op wapeningsgebied bij het project A9 Gaasperdammerweg.

Lees meer »

Yalibims: vederlicht, maar stabiel funderingsmateriaal

A9 Gaasperdammerweg |

Lees meer »