Column: Funderingswerk is maatwerk

Een aanzienlijk deel van de grond-, weg- en waterbouw werken die momenteel op de (openbare) markt worden gebracht, moeten worden uitgevoerd onder toepassing van de UAV-GC 2005.

Lees meer »

Staal huren voor tijdelijke constructies in de GWW interessant

Het huren van staal, zeker bij tijdelijke constructies of projecten, blijkt in veel gevallen efficiënter en financieel aantrekkelijker te zijn dan kopen.

Lees meer »

De onbegrensde mogelijkheden van een stalen damwand

De Nederlands marktleider in funderingstechnieken levert met het aanbrengen van stalen damwanden jaarlijks een bijdrage aan honderden bouwprojecten in Nederland.

Lees meer »

Aannemer kan euro’s besparen door nieuwe testmethode paalfunderingen

Sinds 1 januari 2017 is er nieuwe regelgeving van kracht geworden ten aanzien van de ontwerpuitgangspunten bij paalfunderingen.

Lees meer »

Zelf je eigen materieel keuren

Zo’n 95% van het rijdend materieel mag volgens de Arbowet door de gebruiker zelf gekeurd worden, mits het kundig gebeurt conform de daarvoor geldende richtlijnen.

Lees meer »

Monumentale sluis maakt zich op voor de toekomst

De doorvaart verbeteren en de wachttijden voor scheepvaartverkeer verkorten. Dat is wat Rijkswaterstaat beoogt met de bouw van een derde kolk behorende bij de Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal bij Nieuwegein.

Lees meer »

Innovatieve resonantietechniek: de koning der technieken

Funderingstechnieken | Resonantietechniek is gebaseerd op een natuurkundig fenomeen: elk materiaal heeft een eigen frequentie. De eigen frequentie van een object, bijvoorbeeld een stalen plaat, wordt bepaald door de massa en stijfheid van het materiaal. Door middel van specialistische technieken kan de eigen frequentie worden bepaald van elk materiaal.

Lees meer »

Sterke fundatie op praktisch iedere locatie

Funderingstechnieken | Sinds de oprichting in 1972 heeft Tubex BV gewerkt vanuit de visie om de passende fundaties aan te brengen op de locaties juist daar waar de conventionele funderingsmarkt spreekt van een lastige tot zelfs praktisch onmogelijke locatie.

Lees meer »

Funderingstechniek anno 2016

Funderingstechnieken | Hoe gaan we verder na de crisis? Die vraag staat bij veel bedrijven centraal. Ook in de funderingsbranche, waar prijzen nog altijd onder druk staan en de concurrentie hoog is. Ed Revoort, Algemeen Directeur van Funderingstechnieken Verstraeten BV, geeft zijn visie op de huidige funderingstechniek.

Lees meer »

De diepste parkeergarage in Europa is in Leiden

Voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid: dát zijn belangrijke issues voor een stad als Leiden. Daarom komen er twee ondergrondse parkeergarages in het centrum en wel onder de Lammermarkt en de Garenmarkt.

Lees meer »