De stille kracht achter een gestroomlijnd arbeidsproces

Voor bedrijven in de GWW-sector is het voor een goede beheersing van de bedrijfsvoering en het kunnen voldoen aan alle wet- en regelgeving belangrijk dat alle werkzaamheden correct geregistreerd worden. Van oorsprong is dit een arbeidsintensieve en tijdrovende klus, waarbij gegevens vaak niet gecentraliseerd worden aangeleverd en opgeslagen. Dat kan anders. BouwInfosys heeft meer dan 15 jaar ervaring met de processen die er in de GWW-sector draaien en ontwikkelde software die financiële- en projectadministratie, planning en materieelbeheer netjes centraal regelt.

Arno Berwers, Marketing & Sales verantwoordelijk voor de “Works-lijn” bij Bouw­Infosys, legt ons uit waarom overstappen op pakketten als InfraOffice en InfraWorks loont. “InfraOffice is afgestemd op bedrijven met 10 tot 50 werknemers. Het is ons standaardproduct, zonder verdere aanpassingsmogelijkheden en kan snel en zonder veel inspanning geïmplementeerd worden. Doordat BouwInfosys samenwerkt met IBIS leveren we met het pakket GwwCalc en GwwBesteksAdministratie mee, voor respectievelijk het maken van offertes en het afrekenen van de termijnen”, legt Berwers uit. “InfraWorks is bestemd voor de grotere bedrijven in de infra en beslaat het hele proces (inclusief calculatie en besteksadministratie) via ons eigen pakket. Zelfs de weegbrug kan gekoppeld worden met InfraWorks en het pakket wordt geleverd met alle functionaliteiten, die de klant à la carte in gebruik kan nemen. Daarmee biedt InfraWorks de mogelijkheid om met het bedrijf mee te groeien.”

BouwInfosys
Ook voertuigen worden smart en zullen steeds meer in verbinding staan met de systemen op kantoor.

Het belang van betrouwbare data
Door alles vanuit één pakket aan te sturen ontstaat er een stroom aan betrouwbare data. “Mochten er onverhoopt toch correcties moeten plaatsvinden, dan is dat eenvoudig uit te voeren in InfraWorks. Het grote voordeel daarbij is dat men de wijzigingen niet op verschillende plaatsen hoeft in te geven, alles wordt centraal geregeld, over de volle breedte van het systeem”, aldus Berwers. 

Nieuwe functionaliteiten op basis van klantvragen
BouwInfosys staat met twee benen in de wereld van de GWW en altijd in dienst van de klant. Dat resulteert in het regelmatig ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten, wanneer klanten aangeven daar behoefte aan te hebben. “Een goed voorbeeld daarvan is de toenemende vraag van klanten om mobiel te kunnen werken. Ook in het veld wil men gegevens centraal kunnen toevoegen aan het systeem, of deze juist kunnen inzien. InfraWorks is daarom als Windows desktoptoepassing uitgebreid met apps voor smartphone en tablet. Zo hebben we onlangs weer het leven iets gemakkelijker gemaakt van de mensen die materieelkeuringen moeten uitvoeren. Waar vroeger het materieel eerst naar de zaak moest komen, daar kan het nu op het werk geïnspecteerd en geregistreerd worden. Tel maar eens uit hoeveel winst dit oplevert, doordat het materieel niet meer onnodig stil staat. Bovendien scheelt het transport, goed voor de duurzaamheidsgedachte”, schetst Berwers. “Via de app kunnen ook de uren van mens en machine makkelijk geregistreerd worden en vervolgens ter fiattering aangeboden worden aan de uitvoerder, die hiervoor ook gewoon zijn tablet gebruikt.”

BouwInfosys
Ook in het veld wil men gegevens centraal kunnen toevoegen aan het systeem, of deze juist kunnen inzien.

Wat verandert er morgen allemaal
“Kijken we naar de toekomst, dan zien we dat er binnen de sector steeds meer gezocht wordt naar samenwerking tussen verschillende partijen. Het digitaal aanmelden bij een andere weegbrug is daar een voorbeeld van, na het wegen ontvangt men digitaal de bon terug. De Elektronische Begeleidingsbrief Afval zit om die reden standaard in InfraWorks. Connectiviteit is het sleutelwoord. Ook voertuigen worden smart en zullen steeds meer in verbinding staan met de systemen op kantoor”, zegt Berwers tot besluit.    

BouwInfosys is aanwezig op Infratech 2019, van 15-18 januari 2019 in Rotterdam Ahoy

Tekst | Jan Mol  Beeld | BouwInfosys