Sporen uit het verleden

Binnen de gemeente Weert is in het verleden veelvuldig gebruik gemaakt van zinkassen van de nabijgelegen zinkfabriek in Budel-Dorplein voor de verharding van de weginfra. Ook in plangebied Kampershoek 2.0 zijn deze sporen uit het verleden te vinden. Reden voor de gemeente om op basis van een raamopdracht Milieutechnisch Adviesbureau Heel in te schakelen, die op zijn beurt bodemonderzoek uitvoert, de bodemkwaliteit in kaart brengt en een eventuele sanering milieukundig begeleidt.

Zinkassen werden vroeger door zowel particulieren als bedrijven en gemeenten gebruikt om wegen, opritten, tuinpaden, etc. te verharden. “Het werd gezien als een mooi verhardingsmateriaal met als bijkomend voordeel dat er nagenoeg geen onkruid groeide,” zegt Eddie van Horen van Milieutechnisch Adviesbureau Heel. “Als gevolg van uitspoeling door regenwater wordt de concentratie aan zink in de bodem echter verhoogd. Resultaat: verontreinigde grond. Op moment dat de gemeente een nieuwe bestemming geeft aan een gebied, moet te allen tijde een bodemonderzoek worden uitgevoerd om vast te stellen of deze voldoet aan de nieuwe functie, in dit geval industrie.”

Bodemkwaliteit
Aan de hand van NEN 5740 heeft Milieutechnisch Adviesbureau Heel de strategie bepaald voor het verkennend bodemonderzoek. Van Horen licht de werkwijze toe: “Er is een aantal grondboringen uitgevoerd die zijn bemonsterd en in het laboratorium zijn geanalyseerd. Op die manier hebben we de bodemkwaliteit in kaart gebracht. Een jaar of vijftien geleden is er voor de agrarische percelen overigens een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Met de nieuwste gegevens hebben we dat rapport kunnen actualiseren. Tijdens de crisis heeft de gemeente gewoon doorgepakt met het saneren van verontreinigde locaties in het plangebied. Het gaat dan met name om de erven van de voormalige boerderijen en rondom de oude weginfra. Alleen de Molenweg staat nog op de planning de komende maanden. In het voormalige akkerland zijn geen zinkassen aanwezig. Achteraf blijkt het een goede zet dat de gemeente het saneren toch heeft doorgezet. Nu de vraag naar kavels weer toeneemt, kunnen ze ook snel bouwrijp opgeleverd worden.”

Behalve het in kaart brengen van de bodemkwaliteit heeft Milieutechnisch Adviesbureau Heel saneringsaannemer Den Ouden bijgestaan tijdens de uitvoering. De zinkconcentratie was volgens Van Horen niet extreem hoog, maar lag op sommige locaties wel boven de interventiewaarde. Dat betekent niet dat deze gronden per definitie gesaneerd moeten worden. Wél als er graafwerkzaamheden plaatsvinden.” Dat is dus hier het geval bij Kampershoek 2.0. Over enkele maanden zijn deze sporen uit het verleden echter uitgewist.     

Tekst | Roel van Gils  Beeld | Gemeente Weert  Website | Milieutechnisch Adviesbureau Heel
Uitgelichte foto: Er is een aantal grondboringen uitgevoerd die zijn bemonsterd en in het laboratorium zijn geanalyseerd.