Snelle paalproef krijgt voet aan de grond

Het blijft een actueel thema: paalklassefactoren. Sinds de NEN-normcommissie Geotechniek besloot de paalklassefactoren voor het puntdraagvermogen te verlagen met dertig procent, is de grote vraag: wat doet de markt hiermee? Funderingstechnieken Verstraeten BV pleit voor proefbelasten in het werk met onder andere Rapid Load Testing. 

Al vóór de definitieve aanpassing van de geotechnische norm NEN 9997-1 op 1 januari 2017, was Funderingstechnieken Verstraeten een van de twee marktpartijen die ging proefbelasten. “De NEN gaat deze proeven beoordelen en tuigt mede op basis daarvan een register op voor de diverse paalsystemen,” vertelt algemeen directeur Ed Revoort van Funderingstechnieken Verstraeten. “Dit register is er echter nog niet en vraagt, samen met de daarvoor benodigde proefbelastingen, een fikse investering van de marktpartijen. Tegelijkertijd vragen wij ons af: moeten we hier wel verder in investeren? Of moeten we, in lijn met de landen om ons heen, overgaan op proefbelasten in het werk? Hiermee krijg je per project inzicht in het aangetoonde draagvermogen. Wij vinden dit een betere aanpak, temeer omdat er nog steeds situaties voorkomen waarin we verrast worden door het gedrag van de bodem.”

Rapid Load Tests
Proefbelastingen in het werk kosten de opdrachtgever tijd en geld. “Dat leidt tot weerstand,” zegt Revoort. “Als marktleider in funderingstechnieken moeten wij hierin acteren. Dit doen wij met een machine die we in 1992 al ontwikkelden. Hiermee kunnen we snelle paalproeven, zogenoemde Rapid Load Tests, uitvoeren. Het gaat hier om klasse C proefbelastingen, bedoeld om het draagvermogen van de palen op het project aan te tonen.” De afgelopen jaren bewees de machine zijn diensten in de Verenigde Staten. Funderingstechnieken Verstraeten kocht de machine in 2017 terug om, na een upgrade, in Nederland in te zetten (foto). Revoort: “Het eerste project met de Rapid Load Test is de nieuwbouw van een jongerencomplex in Groningen. Door de nieuwe normering zijn hiervoor hele lange palen nodig. De test moet aantonen dat we kortere palen kunnen toepassen, wat de opdrachtgever veel kosten bespaart.”

Funderingstechnieken Verstraeten BV

Onafhankelijke uitvoering
Funderingstechnieken Verstraeten draagt de machine over aan een onafhankelijk ingenieursbureau, dat de paalproeven gaat uitvoeren. Dit maakt de proeven interessant voor collega-bedrijven. “Er zijn reeds verschillende aanvragen binnen van partijen die geen extreem lange palen of te zware materialen in de grond willen aanbrengen,” zegt Revoort. Medio april is de machine beschikbaar.  

Tekst | Patricia van der Beek  Beeld | Funderingstechnieken Verstraeten BV