Revolutie in CSM-techniek

Amsterdam is het walhalla voor stalen damwanden. De plaatselijke grondslag – klei en veen – leent zich uitstekend voor het drukken van damwanden en minder voor de Cutter Soil Mix (CSM)-techniek. Althans, dat werd altijd aangenomen. BodemBouw, gespecialiseerd in het realiseren van bouwkuipen met de CSM-techniek, heeft inmiddels het tegendeel bewezen en de CSM-techniek succesvol toegepast in de Amsterdamse Houthavens. Een ware revolutie!

De CSM-techniek neemt wereldwijd serieuze vormen aan. “Het is een duurzame techniek die vriendelijk is naar de omgeving,” zegt Djordy van den Eijnde van BodemBouw. “Ten opzichte van de traditionele systemen heeft het CSM-systeem minimale uitvoeringsrisico’s. Daarbij komt dat de overlast in de vorm van geluids- en transportoverlast naar de omgeving tot een minimum beperkt blijft. Met name in binnenstedelijk gebied wint de techniek daarom aan populariteit. Ruim tien jaar geleden hebben we de CSM-techniek omarmd en ons volledig gespecialiseerd in deze grondkerende techniek. We doen niet anders.”

BodemBouw

Om de CSM-techniek te kunnen toepassen, moet er een grondslag zijn die gemengd kan worden met een groutmengsel. Een frees snijdt namelijk de bestaande grond los en mengt deze met het groutmengsel. Na het mengen worden stalen profielen ingebracht en ontstaat een aaneengesloten grondkering. Van den Eijnde: “Zand heeft een natuurlijke ruimte tussen de korrels en laat zich uitstekend mengen met het groutmengsel. Een klei, leem of veengrond heeft die ruimte niet of nauwelijks en zou dus niet geschikt zijn voor de CSM-techniek. Wij hebben het tegendeel bewezen bij het realiseren van een bouwkuip in Houthavens. Gezien de absurd hoge grondprijs in Amsterdam, was de opdrachtgever op zoek naar een alternatief voor een stalen damwand. Bij het drukken van een damwand direct naast bestaande bebouwing, is er minimaal 1 meter werkruimte nodig die dus als verloren kan worden beschouwd. De CSM-techniek verlangt slechts de helft aan werkruimte. We moesten wel ‘even’ bewijzen dat de techniek ook toegepast kon worden in de grondslag van Amsterdam. In de bouwkuip hebben we een zestal proefopstellingen gemaakt met verschillende mixstrategieën en groutsamenstellingen. We hebben een alternatief gevonden voor de gebruikelijke groutmix dat zich prima laat vermengen met de plaatselijke grondslag en ook het gewenste constructieve resultaat oplevert. Daarbij hebben we een ideale mixmethode in kleiachtige grondslag met het CSM-systeem uitgevonden. En dat kunnen we aantonen met onderzoeksresultaten.” 

BodemBouw
Bij het drukken van een damwand direct naast bestaande bebouwing, is er minimaal 1 meter werkruimte nodig die dus als verloren kan worden beschouwd. De CSM-techniek verlangt slechts de helft aan werkruimte.

De nieuwe contractvormen maakt dat hoofdaannemers graag ontzorgd willen worden, vervolgt Van den Eijnde. “Wij werken dan ook vaak met totaalconcepten, waarbij we niet alleen de grondkering verzorgen, maar ook de bemaling, het grondwerk en eventueel de waterglasinjectie. Maar ook de ‘randzaken’, zoals afstemming met de stakeholders, transportplanning, kortom, alles onder één dak. De hoofdaannemer wordt ontzorgd tegen een vaste prijs en draagt geen risico.”  

Tekst | Roel van Gils  Beeld | BodemBouw