De Pen: Waarom lukt het met Lego wel?

Als ik de bouwdeskundigen, CEO’ s van de wat grotere bedrijven, bouwgoeroes van de pers en deskundigen van banken moet geloven, gaan we weer een faillissementsgolf tegemoet. Leveranciers en onderaannemers rekenen weer de hen toekomende prijzen en laten zich niet langer uitwringen. Er is een schreeuwend personeelstekort en de veroorzakers roepen dus weer eens ach en wee.

Dat gedoe met die leveranciers en onderaannemers boeit mij niet zo, ‘boontje komt om z’n loontje’, hadden ze zich maar wat beter moeten gedragen, leidende principes en zo! Even doorbijten dames en heren en niet vergeten de juiste prijzen op te nemen in uw calculaties, bij de klant moet u het immers halen!

Wat mij echt zorgen baart, is de instroom van jeugd en zij-instromers. Op korte termijn biedt dat helaas geen oplossing maar op langere termijn is dat meer dan noodzakelijk. Het is geen bedrijfsbelang meer, het is een bedrijfstakbelang, zowel werkgevers als werknemers hebben hier een taak.

Ik erger mij al jaren feit dat de O&O-fondsen voor van alles en nog wat worden gebruikt, ook voor opleiding en ontwikkeling van onze mensen inderdaad, maar een veel te klein deel. Opleiden kost geld, het is geld van de bedrijfstak, dus afblijven.

Aannemers moeten vooral een aantal dingen afleren: niet zeuren over leerlingensalarissen. Niet: ‘Wij willen u/je graag in dienst nemen, uw contract eindigt op 24 december! (leuk, net voor de Kerst, ontslagbrief onder in het kerstpakket), we bellen wel weer in maart of zo.’ Niet: ‘Aan een vierdaagse werkweek doen we niet.’ En zo weet ik er nog wel een paar. De branche moet aantrekkelijker worden, een beter imago krijgen, bouwen is leuk!

Wat lukt Lego nu wel wat ons niet lukt? Ik kreeg toen ik kind was, mijn kinderen kregen – en tegenwoordig krijgen mijn kleinkinderen niet genoeg van technisch speelgoed. Meisjes krijgen veelal prefab speelgoed, jongens daarentegen bouwen, veelal onder de bezielende leiding van vaders en ooms, volgens een bouwtekening hele steden met bijpassende infra in elkaar! Scheppingsdrang, het ideale bouwgen hebben wij vrijwel allemaal, dat blijkt steeds weer op de kamervloer! Waar gaat het mis? Om één of andere reden wordt het bouwgen volgens mij vanaf halverwege het basisonderwijs bij kinderen al onderdrukt. Ik denk dat vooral de onderwijsgevende populatie hier debet aan is. 90% van deze populatie bestaat uit vrouwen die vooral, de goede daargelaten, proberen van de jongens meisjes te maken. Ontwikkeling van techniektalent staat niet hoog op de agenda bij onze juffrouwen. Dat moet anders, daar moeten we geld in steken op pad naar de groepen 7 en 8 of de eerste- en tweedejaars van het voortgezet onderwijs. Ambassadeurs hebben we nodig. Gewoon doen, en het is nog leuk ook, weet ik uit ervaring!

Teus de Wit

Algemeen directeur Versluysgroep te Bodegraven, lid dagelijks bestuur Bouwend Nederland en voorzitter Raad van Toezicht SOMA- college te Harderwijk.