Beton Special | Op maat gewalste damwanden

De imposante Deurganckdoksluis is een huzarenstukje op het vlak van civiele techniek. Behalve beton speelde ook staal een cruciale rol bij het tot stand komen van de constructie. Zo zijn de funderingen van de L-vormige kademuren uitgevoerd met stalen damwanden met een op maat gewalst profiel.

Lees meer »

Beton Special | Aanvaarbeveiligingen

Om te voorkomen dat de sluisdeuren en -kolkmuren van de Deurganckdoksluis straks beschadigd raken bij aanvaring door een schip, worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen door Eurotech Benelux.

Lees meer »

Beton Special | Beweging in de Deurganckdoksluis

De elektrische installaties ten behoeve van de beweegbare componenten van de Deurganckdoksluis, waaronder de bruggen en sluisdeuren, worden volledig redundant uitgevoerd. Egemin Automation is verantwoordelijk voor de complete implementatie van de elektrische installaties en schrijft ook de bedieningssoftware.

Lees meer »