De noodzaak van verticale infiltratie

Kelders die onderwater lopen en straten die blank staan, het zijn problemen waar we in de toekomst steeds meer mee te maken krijgen. De frequentie van hevige regenbuien zal de komende jaren alleen nog maar hoger worden. Nederland is echter nog niet voorbereid op deze buien. Het rioleringsstelsel kampt regelmatig met overbelasting als gevolg van langdurige en/of hevige buien. Als specialist in verticale infiltratiesystemen ziet RNT Infra de vraag naar deze systemen zienderogen stijgen.

RNT Infra is een relatief jonge speler en in 2010 begonnen in het ‘normale’ grondverzet. “We zijn ons al redelijk snel gaan specialiseren in IBA-onderhoud (Individuele Behandeling Afvalwater) en zijn momenteel de grootste van Nederland op het gebied van IBA-onderhoud met ruim 2.500 adressen,” zegt directeur Ralph Neutel. “Daarnaast vormen infiltraties, en dan met name verticale infiltraties, ook een belangrijke tak van sport binnen ons bedrijf, waarin we inmiddels al de nodige kennis en ervaring hebben opgedaan.”

RNT Infra

Verticale infiltratiesystemen
Verticale infiltratiesystemen zijn de ideale oplossing voor regenwaterafvoer in drukke gebieden. De aanleg is snel, kosteneffectief en gaat volgens Ralph gepaard met minimale overlast. “Gemeenten zien inmiddels ook de noodzaak in en zijn druk met het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het rioleringsstelsel. Bij dergelijke projecten worden wij veelvuldig gevraagd onze expertise te laten gelden. En de werkzaamheden zijn dan ook zeer divers. Zo worden we betrokken bij het afkoppelen van bestaande straatkolken van rioolstelsels en brengen we verticale infiltratiesystemen aan, boren we dergelijke systemen in bestaande tuinen en verzorgen we een infiltratiesysteem voor complete (nieuwbouw)wijken. Vaak worden we erbij gehaald op het moment dat er al een plan ligt, maar we zijn ook zeer goed in staat om de systemen in eigen huis vorm te geven, de berekeningen te doen alsmede bijkomend bodemonderzoek.”

RNT Infra

Duurzaam
De buizen van verticale infiltratiesystemen nemen zeer weinig ruimte in en zijn gemakkelijk te inspecteren en te reinigen, vervolgt Ralph. “De diepte van de buizen varieert van 3 tot 7 meter en de diameter van rond 300 tot 1.200 millimeter. De buizen zijn meestal vervaardigd uit PE of PP omwille van de duurzaamheid. Het verouderingsproces verloopt zeer traag in vergelijking met PVC. Ook zijn we actief in het onderhoud van verticale infiltratiesystemen. We reinigen en spoelen de systemen en hebben een unieke  techniek ontwikkeld om dergelijke systemen in bestaande zinkputten te implementeren. Deze zijn in veel gevallen dichtgeslibd, worden eerst voorgeboord om een nieuw systeem te kunnen aanbrengen. En als bereikbaarheid een issue is, kunnen we met een autolaadkraan of verreiker boren tot 20 meter vanaf de openbare weg. Tot zelfs over gebouwen heen. Kortom, wij hebben alle kennis en kunde in huis om Nederland voor te bereiden op een toekomst met hevige buien.”een item dat vaak onderbelicht blijft, maar wel het fundament vormt voor een duurzaam watermanagement. Nu en in de toekomst.”     

Tekst | Roel van Gils  Beeld | RNT Infra