Innovatie in kadeconstructie: snelheid en flexibiliteit met het klapanker

Aannemingsbedrijf Weg- en Waterbouw Stienstra & Van der Wal uit het Friese IJlst, is een bedrijf met een lange historie en met haar wortels diep verankerd in de drie Noordelijke provincies. Met een uitgesproken en bewezen expertise op het gebied van waterbouwkundige activiteiten, voorziet dit bedrijf in oplossingen in wal- en kadeconstructies. Maar ook bruggen, aanlegvoorzieningen en remmingwerken zijn veelvoorkomende onderdelen in het natte waar ze aan meewerken. Met de overname van de aandelen van directeur Durk van der Wal door de volgende generatie wordt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal van deze markante Friese Waterbouwers. 

Kadebeschoeiing
“In de afgelopen decennia hebben we heel wat projecten in met name watersportprovincie Fryslân mogen uitvoeren,” vertelt Durk van der Wal, directeur bij Stienstra & Van der Wal. “Ik zeg weleens, wat mijn vader indertijd aan houten kadebeschoeiing heeft mogen aanbrengen, dat mogen wij onderhand vervangen. We komen dan ook veel bekend werk tegen.” Onlangs leverden ze in het Friese Koudum de complete inrichting van de haven bij Camping de Kuilart aan de Fluessen op. En in Heeg de uitbreiding van de haven die  in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân is uitgevoerd.

Klapanker kadeconstuctie

Klapanker
Maar het is niet alleen nostalgie wat de klok slaat bij Stienstra & Van der Wal. Het bedrijf blijft zich ontwikkelen en zet momenteel mooie stappen met het door hun ontwikkelde klapanker. “Met deze innovatie is het mogelijk om zonder excessieve grondroering een verankering van een kadeconstructie te realiseren,” aldus Van der Wal. “Het klapanker trillen we in de grond voor de nodige constructieve stabiliteit. Het werkt feitelijk net als het anker van een schip, het klapt open en haakt zichzelf vast in de bodem.” Stienstra & Van der Wal voorziet ook in eigen ontwikkelde machines die nodig zijn om dit anker te kunnen plaatsen. “Voor zowel een grote kraan als een midi kraan hebben we een speciale boorunit ontwikkeld.”

Snel & flexibel
Van der Wal heeft hoge verwachtingen van het klapanker. “De voordelen ten opzichte van conventionele systemen zijn legio. Allereerst is er geen grondwerk meer nodig. Het ingraven van een betonnen verankeringsplaat is niet meer nodig. Daarnaast neemt het klapanker heel weinig ruimte in beslag. Het is daarom uitermate geschikt bij het renoveren of restaureren van historische kades langs grachten en dergelijke in stedelijke gebieden. Neem bijvoorbeeld de binnenstad van Amsterdam; met het klapanker kan volstaan worden met een tijdelijke stremming van een halve rijbaan, waarmee we de overlast en hinder voor de omgeving beperken. Ten slotte is het aanbrengen nog net geen fluitje van een cent. Het werkt snel en nauwkeurig.”

Stienstra & Van der Wal klapanker

Perfectioneren
Komende jaren wil Van der Wal, samen met de nieuwe generatie aan het roer, verder werken aan deze ontwikkeling en wellicht aanvullingen hierop. “Het is belangrijk om innovatief te blijven en met een onafhankelijke blik de kansen en ontwikkelingen in de GWW-sector te volgen. We hebben als organisatie niet een groei ambitie qua omvang, maar we willen vooral zorgen dat we onmisbaar blijven voor onze bestaande klanten, veelal in de publieke sector provincies, gemeentes en waterschappen. Het is heel goed mogelijk dat we het klapanker straks als product op de markt gaan brengen, samen met de machine voor derden. Maar voor nu willen we ons eerst focussen op de interne omschakeling en het perfectioneren van het anker en de toepassing daarvan in de praktijk.”

Kade met karakter
Beschoeiing komt in veel vormen en soorten. Durk van der Wal benadrukt dat zijn bedrijf met alle soorten uit de voeten kan; beton, staal, kunststof (“waren we een van de eersten mee”) en natuurlijk hout. En hout heeft toch wel zijn hart. “Het geeft karakter aan een kade,” aldus Van der Wal. De kracht van het bedrijf is dat er geen nee wordt verkocht. De kans wordt herkend en de uitdaging aangenomen of het nu om een kleine opdracht gaat voor een particulier of grote projecten waarbij de economische omstandigheden in waterwegen intact moeten worden gehouden. Aan toekomst wordt ook gewerkt door te kiezen voor FSC gecertificeerd hout. “We zijn gecertificeerd middels de CO²-prestatieladder. We nemen onze verantwoordelijkheid. Ook dat hoort bij toekomstgericht ondernemen.”

Tekst: Anniek Heijs, NNK Concept    |    Beeld: Stienstra & Van der Wal BV, IJlst