Grondvernageling als totaalconcept

Twee funderingsspecialisten bundelen krachten

Ruimte creëren onder een bestaand viaduct voor een extra rijstrook, busbaan of spoorrail is vaak voordeliger dan een compleet nieuw kunstwerk bouwen. Dat kan door het toepassen van traditionele damwanden als grondkerende constructie, maar in veel gevallen is grondvernageling een efficiënter alternatief. Het vraagt wel een specialistische aanpak en een combinatie van disciplines. Reden voor De Vries Titan en Voets Gewapende Grondconstructies om deze aanpak als totaalconcept te gaan aanbieden onder één vlag: VTV Soilnailing B.V..

De Vries Titan en Voets Gewapende Grondconstructies hebben samen, weliswaar onder eigen titel, al vele projecten gerealiseerd. “Met het nieuwe bedrijf VTV Soilnailing, dat zich uitsluitend richt op het realiseren van vernagelde wanden, spelen we in op de veranderende klantvraag,” zegt Hendrik van de Woestijne van De Vries Titan. “Door de verschuiving van de markt en steeds meer projecten die in Design & Construct worden uitgevoerd, kunnen we het steiler maken van een talud met grondvernageling nu als totaalconcept aanbieden. Zo hoeft een opdrachtgever maar één partij te benaderen en heeft ook maar één aanspreekpunt.” 

VTV Soilnailing B.V.

Netwerk van ingenieurs
Sinds 22 maart jongstleden is VTV Soilnailing operationeel. Vanzelfsprekend blijven beide bedrijven ook individueel actief. “Onze bedrijven lijken op elkaar, maar de expertise is heel verschillend,” zegt Gino Jongmans van Voets Gewapende Grondconstructies. “In projecten waar grondvernageling wordt toegepast, zijn we heel sterk op elkaar aangewezen. Kortom, samenwerken is een vereiste. Met VTV Soilnailing ontzorgen we opdrachtgevers volledig en kunnen we onze individuele werkzaamheden nog beter op elkaar afstemmen.” Hendrik vult aan: “We kunnen bouwen op een groot aantal referenties, waarvan twee projecten die zeer recent zijn uitgevoerd. Achter VTV Soilnailing staat bovendien een netwerk van ingenieurs die de constructie adequaat kunnen uitrekenen. We kunnen dus het compleet pakket aangaande het steiler maken van een talud van onze opdrachtgever overnemen.” 

VTV Soilnailing B.V.

Tot wel 80 graden
Hendrik: “Grondvernageling is een efficiënter alternatief dan het aanbrengen van een grondkerende constructie met traditionele damwanden, zowel in tijd, geld als de risico’s die kleven aan het plaatsen van een damwand.” Door een viaduct te verlengen of het talud aan te passen door grondvernageling kan een bestaand viaduct in veel gevallen gehandhaafd blijven. Gino: “Met VTV Soilnailing kunnen we opdrachtgevers faciliteren om in de tenderfase een efficiënte oplossing te kunnen offreren. Maar ook voor een reeds aangenomen werk zijn wij de partij die het verschil kan maken, zowel tijdens ontwerp als in de uitvoering. Wij verzorgen het totaalconcept en nemen risico’s weg bij de opdrachtgever. We kunnen een bestaand talud onder een viaduct steiler maken tot wel 80 graden.”  

Tekst | Roel van Gils  Beeld | VTV Soilnailing B.V.