Granova®: duurzaam alternatief voor primaire grondstoffen

Bij Heros Sluiskil BV wordt er jaarlijks 650.000 ton AEC-Bodemas opgewerkt tot bouw- en grondstof. Traditiegetrouw als bouwstof / funderingsmateriaal in de wegenbouw maar ook in toenemende mate als hoogwaardiger granulaat, granova® genaamd, voor de beton-, asfalt- en keramische industrie. 

De bij de opwerking vrijkomende waardevolle grondstoffen, zoals non-ferro metalen (koper, messing, aluminium) en ferro metalen (ijzerschroot) zijn bestemd voor onder andere de staalindustrie. In de zoektocht naar alternatieve grondstoffen en draagt Heros Sluiskil BV letterlijk zijn steentje bij. Met de introductie van granova® is er een duurzaam alternatief voor primaire grondstoffen en in beton op de markt gekomen.

Granova® is een doorontwikkeling van de KOMO-ge¬certificeerde bouwstof AEC-bodemas. Deze secundai¬re grondstof is uitermate geschikt om zand en grind te vervangen in beton. Het is leverbaar in verschillende fracties, met als basis 0-12 mm en 2-12 mm. Andere afgeleide fracties kunnen op aanvraag geproduceerd worden. In een speciaal hiervoor ontwikkelde installatie worden de korrels opgeschoond en op de juiste maat afgezeefd. Het gehele proces wordt hierbij constant gemonitord.

Het is uitermate geschikt om tot 50% aan primaire grondstoffen zoals zand en grind te vervangen bij de productie van niet constructief beton zoals: depotblokken, tegels, stenen, banden en vloerplaten. Tevens is het geschikt als toeslagstof in asfalt.

Granova® is als eerste in Nederland voorzien van het KOMO-productcertificaat volgens BRL 2507 en Rijkswaterstaat heeft dit product gecertifieerd en opgenomen in haar statuten ‘fundering en ophoging’ en ‘veilige bermen’. Hiermee is het de eerste gecertificeerde, vrij toepasbare secundaire bouwstof uit AEC-bodemas.

Voordelen van granova®:

  • Besparing op primaire grondstoffen
  • Reductie van de CO2-uitstoot
  • Past in criteria van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Besparing op uw productiekosten
  • Gunstige LCA-waarde
  • In ruime mate beschikbaar
  • Constante kwaliteit

Tekst en beeld: Heros Sluiskil BV