“Een gps-meetstok vormt de ideale opstap naar gps-machinebesturing”

Bedrijven overwegen steeds vaker investeringen in gps-machinebesturing. Helaas beschikken ze vaak niet over de basiskennis om correcte tekeningen te maken voor deze systemen. Een spijtige zaak, want zo gaata een aanzienlijk deel van de mogelijkheden van de technologie verloren. Een gps-meetstok kan echter de perfecte opstap betekenen en biedt bovendien vele andere voordelen.

Dankzij een gebruiksvriendelijke meetstok zoals de GPS Rover krijgen leken snel inzicht in de manier waarop ontwerpen in detail zijn opgebouwd. Door het meten en correct uitzetten met gps is de overstap naar een gps-machinebesturing niet alleen makkelijker, het laat je ook toe om het enorme potentieel van deze technologie veel beter te benutten.

T Daems BV transport

Koord en meetlint verdwijnen
Eén van de leveranciers op de markt is het jonge Kempische bedrijf Surveyour. Zaakvoerder Alex Groenendaal: “Koord en meetlint verdwijnen stilaan van de bouwwerf. De tijd van schattingen is voorbij, want de marges staan te veel onder druk. De aanschaf van een gps-meetstok is snel terugverdiend, want het aantal toepassingen is zeer divers: een kelder ontgraven op basis van enkele referentielijnen, de nutsleidingen en de bijhorende huisaansluitingen vastleggen, bepalen hoeveel af te voeren materiaal er gestockeerd is of iedere grondlaag exact registreren in bestaande, ontgraven en aangevulde toestand. Dagelijks zien we steeds meer toepassingen opduiken bij onze klanten, die sneller en efficiënter vorderen door gebruik te maken van onze producten. Dankzij een gps-meetstok kunnen ze slimmer te werk gaan, beter plannen op basis van nauwkeurig gemeten en berekende hoeveelheden en dus transparant factureren.”

GPS-meetstok

Basisstationfunctie
Surveyour biedt zijn klanten toestellen van CHC Navigation aan. “We leveren betaalbare, maar zeer degelijke kwaliteit”, aldus Alex Groenendaal. “Een bijkomend voordeel van onze gps-ontvangers is dat ze over een basisstationfunctie beschikken.

Hierdoor kun je de GPS Rover bijvoorbeeld inzetten om de gps-machinebesturing nauwkeuriger te laten werken. Na een stapsgewijze, op de klant afgestemde opleiding kan de gebruiker zelf opmetingen doen en tekeningen uitzetten. Later wordt hij begeleid om deze informatie doeltreffend te verwerken naar een rapport dat inzichtelijk is voor alle betrokkenen van het bouwproces.”

Nauwkeurig GPS-meetsysteem

Betere inschattingen maken
Eén van die tevreden klanten is T. Daems uit Oud-Turnhout. Dit bedrijf neemt grond- en graafwerken op zich en verzorgt eveneens het transport van afgegraven gronden. Bedrijfsleider Thomas Daems: “Een taak die wij vaak uitvoeren, is het afgraven van gronden voor kelders, funderingen en zwembaden. Een belangrijke inschatting die we hierbij moeten maken, is de bepaling van het volume af te graven grond. Ten eerste om te kunnen bepalen hoeveel transport we moeten inzetten om de grond af te voeren, en ten tweede om onze prijzen op dat volume te baseren. Vroeger gebeurde deze taak met de rolmeter. Het spreekt voor zich dat de nauwkeurigheid daarvan te wensen overliet. Als er meer grond afgegraven werd dan verwacht, liep het transport in het honderd en hadden we meer werkuren nodig dan begroot. Daarom was ik al een tijd op zoek naar een betaalbaar gps-systeem. Surveyour stelde ons de GPS Pro voor. De combinatie van prijs, gebruiksgemak en de professionele begeleiding van het bedrijf maakte dat we hun systeem aanschaften. Terecht, want we werken nu veel efficiënter. Mijn broer Zander leidt de graafwerken, en hij kan niet meer zonder. Dankzij de nauwkeurigheid van het systeem kunnen we onze werkzaamheden beter afstemmen op het transport. Dat bespaart ons veel tijd en geld. De aanschaf van het systeem betaalt zich dus zeer snel terug, ook al omdat de investeringskost beperkt is.”

GPS meting

Tekst: Sammy Soetaert     |    Beeld: Surveyour