Getijdenenergie als exportproduct | Tidal Technology Center

Pal aan de Flakkeese Spuisluis in het Grevelingenmeer wordt gebouwd aan het Tidal Technology Center. Een uniek project waarin BT-Projects straks onderzoek gaat doen naar innovaties rond getijdenenergie. Van der Straaten Aannemingsmaatschappij uit Hansweert is hoofdaannemer voor de bouw van de testlocatie en scoorde de meeste punten op het EMVI-plan, onder meer op het ontwerp van de tijdelijke dam door de bestaande bodembescherming en het handelen bij onvoorziene omstandigheden.

De markt voor oplossingen in zogenaamde ‘ocean energy’ ontwikkelt zich in hoog tempo. Een wereldwijde vraag bestaat naar locaties waar leveranciers van technologie hun innovatieve producten kunnen testen, demonstreren en certificeren in een ‘live’ getijdenomgeving. De Grevelingendam met daarin de Flakkeese Spuisluis is deel van de Deltawerken, de Nederlandse stormvloedkering. Het is de ideale plek voor een centrum voor innovatie rond getijdenenergie. Het realiseren van het Tidal Technology Center in de Grevelingendam is met recht een innovatief project. Nergens ter wereld bevindt zich een vergelijkbare testlocatie.

Vlekkeloze overdracht
Het onderzoekscentrum bestaat uit drie testgoten waarin getijdenturbines, watermolens en de bijbehorende componenten kunnen worden getest. Ook is de locatie bij uitstek geschikt voor onderzoek in getijdenenergie en de impact daarvan op de omgeving. Van der Straaten Aannemingsmaatschappij is verantwoordelijk voor alle civiele werkzaamheden. “We worden vaak bij innovatieve projecten betrokken en waren natuurlijk bijzonder verheugd dat we ook dit werk mogen maken in onze eigen provincie”, zegt projectleider Richard Goetheer. “Al onze expertises komen hier aan bod. Groot voordeel is bovendien dat het huidige projectteam de gehele tenderfase heeft meegelopen, dat zorgde voor een vlekkeloze overdracht richting de realisatiefase. Zo konden we een vlotte start maken zonder kennisverlies.”

Tidal Technology Center

Unieke herstelmethodiek
Van der Straaten heeft ervoor gekozen om de bouw in den droge uit te voeren. Goetheer: “De bouwkuip is afgedamd met behulp van een tijdelijke damwand die over een lengte van 120 meter dwars door de bestaande bodembescherming is aangebracht. Vooral hierop hebben we punten gescoord en dan met name op het herstel van de bodembescherming na het trekken van de tijdelijke dam.” Op de vraag naar wat de herstelmethodiek precies inhoudt, blijft het stil. “Dat is het geheim van de smid”, lacht Goetheer. “We garanderen in ieder geval dat de kwaliteit niet wordt aangetast. Na het droogpompen van de bouwput heeft de dam een kerende hoogte van 5 meter. Hierna zijn we gestart met het aanbrengen van de groutankers en damwanden met deksloven ten behoeve van de drie testgoten met een lengte van 66 meter.”

Speciale damwanden
Het aanbrengen van de damwanden is volgens Goetheer een secuur werk. “We hebben heel wat maatregelen genomen om risico’s uit te sluiten, zoals schade aan de bestaande objecten. Denk aan continue monitoring, trillings- en deformatiemetingen, etc. De damwanden zijn aan de zijde van de testgoten dichtgezet met staalplaten om een zo strak mogelijke goot te verkrijgen voor een gelijkmatige stroming. Het dichtlassen bracht wel extra uitdagingen met zich mee in transport en handling. De damwanden konden immers niet in elkaar geschoven vervoerd of opgeslagen worden. Ook het aanbrengen vroeg speciale aandacht. Het zijn immers grote en zware objecten in lengtes van 17 meter die met een tolerantie van slechts 2-3 centimeter aangebracht dienden te worden en ook nog eens 8 meter boven het maaiveld uit blijven steken. En dat op een locatie waar de wind vrij spel heeft. Om trillinghinder en ongewenste maaiveldzakkingen voor de omgeving te voorkomen, hebben we de grondwaterstand voortdurend op een dusdanig niveau gehouden, dat we nauwelijks door een droog zandpakket hoefden te trillen.”

Als alles volgens planning verloopt zal Van der Straaten eind dit jaar de civiele werkzaamheden opleveren. “Ook al is het van origine een RAW-bestek, in de praktijk functioneren we meer als bouwteam. We durven risico’s naar ons toe te trekken en hebben optimalisaties doorgevoerd in ontwerp en uitvoering, zodat de opdrachtgever zelf zo min mogelijk risico loopt”, zegt Goetheer tot besluit.   

Tekst | Roel van Gils  Beeld | Van der Straaten Aannemingsmaatschappij