Frezen van folieschermen

De werkzaamheden in de Peelvenen zijn erop gericht om de komende decennia het waterpeil in het gebied hydrologisch te kunnen sturen. Om te voorkomen dat water onbedoeld het gebied verlaat, is op bepaalde locaties langs de randen van het natuurgebied een nieuwe waterkering aangebracht. Henk van Tongeren BV heeft deze ‘dijken’ waterdicht gemaakt met een verticaal foliescherm dat op unieke wijze is aangebracht.

Waterkering
Machine met de folierollen.

Het foliescherm is gemaakt van LDPE-folie, is 0,5 millimeter dik en 5 meter hoog. “Het bevindt zich verticaal als een wand in de dijk,” zegt Peter van Dijk van Henk van Tongeren BV. “Nadat aannemer Van Beers uit Hoogeloon de nieuwe dijken had aangelegd, zijn wij aan de slag gegaan met het infrezen van de schermen bovenop de dijk. In totaal hebben we 5.400 meter aan foliescherm aangebracht in twee fasen, vanzelfsprekend buiten het broedseizoen. Vóór het broedseizoen is in vier weken tijd 3.200 meter aan scherm aangebracht, de overige 2.200 meter hebben we na het broedseizoen in de herfst van 2017 in twee weken tijd aangebracht.”

Waterkering
Henk van Tongeren BV heeft een unieke methode aan een drainagemachine ontwikkeld om het foliescherm te kunnen aanbrengen.

Waterkering

Diep-drainagemachine
Henk van Tongeren BV heeft een unieke methode aan een drainagemachine ontwikkeld om het foliescherm te kunnen aanbrengen. Van Dijk: “De LDPE-folie wordt door onze leverancier op een stalen kern gewikkeld met een maximale diameter van 30 centimeter. Deze kern past precies in onze zelf ontwikkelde legkast in onze drainagemachine, die we gebruiken om het scherm te plaatsen. Iedere stalen kern bevat zo’n 100 meter aan folie, afhankelijk van de gekozen dikte. De drainagemachine is uitgerust met een speciaal voor dit project aangepaste graafketting die aan de voorzijde een sleuf maakt van 35 centimeter breed en 5 meter hoog, precies breed genoeg om de eveneens 5 meter hoge legkast er doorheen te trekken en de folie af te wikkelen. In de legkast staan twee rollen folie verticaal achter elkaar, die onder begeleiding van twee medewerkers één voor één steeds verder worden afgewikkeld. Als de ene rol bijna leeg is, begint de tweede mee te rollen, zodat er telkens een overlap van 1 meter ontstaat en de waterkering is gegarandeerd.” Omdat de legkast zich ongeveer 3,5 meter onder het grondwaterpeil bevindt, kan deze vollopen met grondwater en toestromend zand. Dit heeft tot gevolg dat de volle rollen niet op de volle diepte in de legkast geplaatst kunnen worden. Ook daarvoor heeft Henk van Tongeren BV een oplossing bedacht. Van Dijk: indien nodig kan vóór elke rolwisseling water in de legkast gepompt worden tot de hoogte van het plaatselijke grondwaterpeil. Op die manier is er geen stroming meer in het water en blijft de legkast vrij van zand. Vlak achter de legkast wordt het omhoog gefreesde zand weer in de sleuf geschoven en heeft de dijk een gegarandeerde waterkerende functie gedurende minimaal vijftig jaar.”

Waterkering
Overlapping van het foliescherm.

Tekst: Roel van Gils    |    Beeld: Henk van Tongeren BV