Duurzaamste Weg van Nederland, N470 | Go with the flow: adaptief verkeersmanagement voor de N470

In het project ‘N470 geeft energie!’ dat Boskalis Nederland B.V. in opdracht van provincie Zuid-Holland realiseert, is Dynniq uit Amersfoort een belangrijke partner. De N470 is een cruciale schakel tussen de A4, A13 en A12. Het verkeer is hier de laatste jaren drukker geworden, onder meer door de komst van de A4. Daarom neemt provincie Zuid-Holland maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de N470 te verbeteren. Dynniq is in dit project verantwoordelijk voor de oplossingen die samenhangen met het opslaan en de distributie van de opgewekte energie en met de optimale doorstroming van het verkeer op dit traject. Niet voor niets heeft het bedrijf “energising mobility” als pay off onder haar naam staan.

We spreken met Marijn van Dijk, Commercial Manager Mobility bij Dynniq. “Dynniq is verantwoordelijk voor vier cruciale elementen in het duurzaamheidsplan van de N470. Allereerst voor het distributienetwerk voor de opgewekte energie, vervolgens voor de dynamische verlichting en de intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) en ten slotte, voor het adaptieve verkeersmanagementsysteem voor de 11 kruispunten die het traject rijk is”, opent Van Dijk het gesprek.

Het belang van een goede verkeersdoorstroming
Optimalisatie van de verkeersdoorstroming levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. Deze optimalisatie is een tak van sport waarin Dynniq uitblinkt. Van Dijk: “We passen ons adaptieve verkeersmanagementsysteem ‘ImFlow’ toe in een omgeving die wij FlowSense noemen. Het betreft een volledig in eigen beheer ontwikkelde en zeer geavanceerde verkeersapplicatie, waarmee op basis van meetgegevens en specifieke data het verkeer geregeld wordt. Zo wordt het systeem gevoed met informatie over de hoeveelheid verkeer en de doorstroming daarvan bij kruisingen. In de analyse van de gegevens worden ook zaken als het actuele weer meegenomen. Het doel is een vloeiende verkeersstroom, zonder opstoppingen.”

Met ImFlow worden drie doelen gediend, te weten verkeersveiligheid en duurzaamheid in de vorm van CO2-reductie naast een economisch aantrekkelijke omgeving. Hoe moeten we dit zien? “Door kruispunten op de N470 gangbaar te houden, voorkomen we filevorming op afritten. Dat levert een veiliger snelwegverkeer op. Kijken we naar CO2-reductie, dan is het logisch dat we willen voorkomen dat op de N470 situaties ontstaan waarbij door filevorming sprake is van steeds optrekken en afremmen. Alleen de verhoogde uitstoot van CO2 door vrachtwagens die steeds moeten optrekken is al zeer onwenselijk. Tel daarbij het extra brandstofverbruik en het tijdverlies door file rijden of stilstand en de optelsom is compleet. Een vloeiende doorgang spaart het milieu en de portemonnee”, legt Van Dijk uit.

Algoritmes bepalen de gang van zaken
De applicatie is ontwikkeld met een diepgaande kennis van verkeer. Het maakt gebruik van algoritmes, die in real time rekening houden met vooraf ingegeven prioriteiten. Van Dijk: “Deze prioriteiten worden aangegeven door onze opdrachtgever, die het verkeersbeleid bepaalt. ImFlow vertaalt deze wensen naar unieke algoritmes voor adaptieve verkeersregelingen. Het systeem wordt continu gevoed met actueel verzamelde data. De 11 kruispunten van de N470 communiceren voortdurend met elkaar en passen zich aan de situatie aan. Deze technologie draagt significant bij aan de CO2-reductievraag van provincie Zuid-Holland.”

Raakvlakmanagement
“Door raakvlakmanagement en een intensieve samenwerking met onze partners Boskalis en Movares kunnen we een geoptimaliseerde verkeersdoorstroming realiseren, die geheel verloopt binnen de door de provincie aangegeven kaders. Intelligente besturing is hierbij van belang. Ons adaptieve verkeersmanagementsysteem ImFlow is voorbereid op het aankoppelen van andere technologieën en is daardoor toekomstbestendig.”   

Tekst | Jan Mol  Beeld | Bosch-Slabbers