Duurzaamheidsproef lichtgewicht funderingsconstructie geslaagd

Als gevolg van forse verzakkingen tot wel 65 centimeter (!) in de wijk Ravensberg in Reeuwijk-Brug is in 2008/2009 een deel van deze wijk gereconstrueerd. Wegen, paden, groenvoorzieningen, openbare verlichting en de riolering zijn vervangen en weer op hoogte gebracht. “Vanwege het zeer dikke veenpakket in de Reeuwijkse bodem is gekozen voor een lichtgewicht, duurzame en zettingsarme constructie van Argex-materiaal,” geeft Ferry Heuvelman, projectleider van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, aan. Een primeur destijds in 2008 voor de gemeente Reeuwijk om op zo’n grote schaal Argex toe te passen. Reden temeer om de constructie te monitoren. Nu, bijna tien jaar verder, wordt de balans opgemaakt.

Argex

De bestaande wegconstructie in de wijk Ravensberg was opgebouwd uit zware funderingsmaterialen. Dit leverde, in combinatie met de zeer slecht draagkrachtige veenbodem, grote zettingen op. Gedurende de periode 1986 – 2008 zijn de straten in deze wijk met gemiddeld 35 centimeter gezakt met uitschieters tot maar liefst 65 centimeter. In 2008 besloot de gemeente over te gaan tot een weg- en rioolreconstructie van de Armstronglaan en omgeving. De bestaande, zware fundering is voor het overgrote deel verwijderd en de wegen, trottoirs en rioolsleuven zijn opnieuw opgebouwd met het lichtgewicht materiaal Argex. Om eventueel graafwerk in de toekomst te vergemakkelijken, is gekozen voor de ‘gebroken’ korrel in plaats van de ronde. Naast het vervangen van de wegfunderingen is tegelijkertijd ook het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel.

Argex

De wegen zijn opgebouwd door een fundering van 80-100 centimeter Argex AG4/8 toe te passen. In de geklinkerde 30 km/h-wegen en woonerven is op dit pakket een laag van circa 10 centimeter zand aangebracht met daarbovenop de bestrating. In de wijkontsluitingsweg is op het pakket Argex eerst een drukverdelende laag van 25-30 centimeter menggranulaat aangebracht voordat er is geasfalteerd. Othniël Wong Chung, van de firma Argex, voegt hier aan toe dat in de stoepen en gebieden waar kabels en leidingen van de diverse nutsbedrijven aanwezig zijn de fundering is opgebouwd uit Argex AG0/4 zand. Dit leverde destijds enkele kritische gesprekken op met de diverse nutsbedrijven maar Argex-zand is ondertussen door de meeste kabel- en leidingenbeheerders goedgekeurd als zandvervanger.

Argex

Het gebruik van Argex op zo’n grote schaal was voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk nieuw. En daarnaast was het vrijwel direct aanbrengen van de verharding (klinkerbestrating) op de Argex-fundering niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de firma Argex een pilot. Daarom besloten beide partijen om eventuele spoorvorming te monitoren. Het monitoren van spoorvorming werd gedaan door de wegen regelmatig te inspecteren. Daarnaast is één 30 km/h-weg verdeeld in vier vergelijkbare vakken. Twee vakken zijn opgebouwd zoals eerder omschreven en in twee vakken is een kunststof TriAx-wapeningsmat aangebracht. Niet alleen in de gewapende vakken, maar ook in de ongewapende vakken is bijna tien jaar later geen sprake van spoorvorming.

Argex

Zowel de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als Argex kunnen terugblikken op een geslaagd project. Othniël: “De wijk is gebouwd op een zeer slechte veenondergrond, dus ook met het gebruik van lichtgewicht materialen is de zetting van de ondergrond niet te stoppen. Desondanks is het zettingsgedrag tot een acceptabel niveau gebracht door Argex te gebruiken. Ook van spoorvorming is geen sprake. De Argex-materialen zijn dus uitstekend te gebruiken als lichtgewicht funderingsmateriaal in woonwegen. Daar waar een verharding aan een zwaardere belasting onderhevig is, biedt Argex in combinatie met een betonpuin of vergelijkbaar zwaar materiaal de oplossing.”   

Tekst | Roel van Gils  Beeld | Argex