Duurzaam inrichtingsplan

Kampershoek 2.0 kenmerkt zich enerzijds door een flexibele kavelindeling en anderzijds door een groen en duurzaam karakter. Het oorspronkelijke inrichtingsplan – uitgewerkt door Kragten – dateert al van 2010 en is medio vorig jaar geactualiseerd aan de hand van de laatste wensen en eisen. Het herziene plan zorgt voor een duurzame en ecologische invulling van de overgangszone tussen het bedrijventerrein en het omliggende buitengebied en een duurzaam watersysteem.

Kragten is al vanaf het begin betrokken bij de planontwikkeling. “We hebben een compleet ontwerptraject, van visie tot details, doorlopen en een inrichtingsplan uitgewerkt,” zegt Kevin Hendrix van Kragten. “Ook hebben we in opdracht van de gemeente de aanbesteding vorm gegeven en het contract in de vorm van een raamovereenkomst uitgewerkt, waarbij Den Ouden de uitvoerende aannemer is. Dat alles speelde zich af in de jaren 2011 tot begin 2014. Kampershoek 2.0 kenmerkt zich door een flexibele kavelindeling. Het inrichtingsplan is op maat aan te passen aan de wensen van de partijen die zich willen vestigen op dit bedrijventerrein dus in zekere mate ook afhankelijk van de kavelverkoop.”

Watersysteem
Vanaf 2017 is de vraag naar kavels met een duurzame uitstraling toegenomen. Hendrix: “Op basis van een aantal sessies met de gemeente is een nieuw eisenpakket ontstaan dat we hebben gespiegeld aan de eisen uit 2011. De inrichting van het terrein en het watersysteem is daarbij aangescherpt om de bestaande omgeving niet te belasten door bijvoorbeeld een toename in het verharde oppervlak. Daarom wordt het regenwater in het plan vastgehouden en vertraagd afgevoerd. Daartoe worden in het plan een aantal grote waterpartijen gerealiseerd en het regenwater dat niet infiltreert, wordt via een geknepen leegloop afgevoerd. De kavelindeling en de aan te leggen wegen zijn gewijzigd door de komst van een groot distributiecentrum van 110.000 m2, waar eerst plaats was van meerdere kleine kavels en meerdere wegen.”

Groenzoom
Het inrichtingsplan kenmerkt zich verder door een groene uitstraling met een aantal zichtlijnen die het terrein met de omgeving verbinden. “Rondom het gehele terrein bevindt zich straks een groenzoom. En specifiek bij de overgang van het bedrijventerrein naar het achterliggende landschap is een ecologische zone voorzien,” zegt Hendrix. “Door integraal techniek en vormgeving te combineren, is een evenwichtig plan ontstaan dat borg staat voor een duurzame inrichting. Als je straks werkt op het terrein kun je via een van de ‘rondjes door het groen’ even ontsnappen. Ook fietsers kunnen veilig genieten van de groene zomen rond het terrein. De centrale waterpartij met haar bijzondere verlichting geeft het plan nog extra cachet. Ik ben trots dat ik mag werken aan dit project waarin we alle facetten van de vakkennis van Kragten integraal hebben kunnen inzetten,” besluit Hendrix.    

Tekst | Roel van Gils  Beeld | Kragten  Website | Kragten