De energieneutrale tunnel

De schaarste van fossiele brandstoffen en toenemende milieuproblemen zijn wereldwijd bekend. Hier zijn wereldwijd, maar ook in Nederland heel veel plannen voor. Wij hebben niet alleen plannen gemaakt hiervoor, we voeren deze ook gewoon uit. De eerste energieneutrale tunnel is binnenkort een feit.

DC-Tunnel
Bijna alle installaties in een tunnel werken op gelijkspanning. Waarom dan niet de hele tunnel op gelijkspanning uit te voeren. Gelijkspanning is niet alleen duurzamer, maar ook nog betrouwbaarder dan wisselspanning. Alle energie die nodig is komt van zonnepanelen die op het dak staan.

Onno Sminia, innovatiecoördinator bij Croonwolter&dros: “Ons huidige elektriciteitsnet is verouderd en voldoet niet meer aan de technologie van nu. Daarnaast moeten we ons afvragen hoe we in de toekomst zullen omgaan met opwekking, beheer en verhandeling van duurzame energie. Gelijkspanning is een logische oplossing. Op product/consumenten niveau werken de meeste apparaten prima op DC. Door DC te gebruiken voor energieoverdracht, zijn minder kleine omzetters (van AC/DC) nodig en dus ook minder componenten. Hierdoor wordt er energie bespaard. Door minder componenten neemt het risico op falen af. En het is veel efficiënter om op één plaats deze omzetting te doen.

Energieneutrale tunnel

Energie van zonnepanelen
Een tunneltracé beslaat een groot oppervlakte, een oppervlakte dat gemakkelijk ingezet kan worden voor zonnepanelen. De energie die dit oplevert is voldoende om de tunnelsystemen te laten werken.

Energieneutrale tunnel

Zonlicht inzetten voor tunnelverlichting
Ongeveer de helft van de energie die een tunnel vraagt gaat naar verlichting. Vooral de ingangsverlichting vraag veel licht om te voorkomen dat de automobilist een zwart gat in rijdt. Hoe feller de zon, des te feller deze verlichting branden moet. Sminia: ‘Door zonlicht op te vangen met lenzen en via glasvezel als ingangsverlichting in te zetten, maak je slim gebruik van de karakteristiek van het aangeboden zonlicht. Daarnaast is zonlicht via glasvezel natuurlijk ook op andere plaatsen inzetbaar en kan het daglicht op bepaalde plaatsen ook via lichtroosters naar delen van de tunnel worden geleid. Zo maak je slim gebruik van bestaand licht.’

Meer weten? www.energieneutraletunnel.nl

Energieneutrale tunnel