Van der Feltz advocaten

Javastraat 22
2585 AN Den Haag

Postbus 85615
2508 CH Den Haag

T: +31 70 31 31 050
F: +31 70 31 31 060
E: info@feltz.nl
W: www.feltz.nl

bedrijfsprofiel-facebook bedrijfsprofiel-twitter

Van der Feltz advocaten is een onafhankelijk kantoor met bijzondere deskundigheid binnen verscheidene rechtsgebieden en branches. Vanuit Den Haag voeren wij een landelijke praktijk waarin expertise samengaat met een persoonlijke benadering van cliënten.

Onze gespecialiseerde en ervaren advocaten adviseren en procederen met speciale aandacht voor de snijvlakken tussen de verschillende rechtsgebieden waarin Van der Feltz advocaten actief is. Hierbij treden wij ook vaak op in kwesties waarbij een of meer overheden zijn betrokken.

 

 

Wij beschikken over bijzondere expertise op uiteenlopende terreinen waaronder:

  • Vastgoedrecht
  • Bestuursrecht
  • Cassaties
  • Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving
  • Omgevingsrecht
  • Ruimtelijke ordening
  • Aanbestedingsrecht
  • Onteigening- en (plan)schadevergoedingen
  • Aannemingsrecht

 

Nieuws gerelateerd aan Van der Feltz advocaten

Blankenburgverbinding

Aanbesteding Project A24 Blankenburgverbinding

Deze maand ontstond discussie naar aanleiding van de voorlopige gunning van de Design, Build, Finance and Maintain-overeenkomst (DBFM) voor de realisatie van de Blankenburgverbinding. Inzet: de aanbesteding van een project met een nominale waarde van circa een half miljard euro, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud na realisatie.

Lees meer »
aansprakelijkstelling

Aansprakelijkheid in beton gegoten?

Aannemers worden door hun opdrachtgevers met regelmaat geconfronteerd met een aansprakelijkstelling voor een gebrek in opgeleverd werk. Hoe zat het ook al weer in de UAV 2012 met de aansprakelijkheid van de aannemer en wat kan worden verwacht indien een geschil escaleert?

Lees meer »
Warvw veilige tunnels

Missie veilige tunnels: wetgeving anno 2016 (Warvw)

Per 1 mei 2019 dienen alle Nederlandse tunnels met een lengte van meer dan 250 meter te voldoen aan de standaard veiligheidseisen vanuit de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (de Warvw). Hoewel bij de bouw van nieuwe tunnels meteen rekening kan worden gehouden met deze nieuwe regels, had de renovatie van reeds bestaande tunnels nogal wat voeten in de aarde.

Lees meer »