Staro Natuur en Buitengebied

 

Lodderdijk 38a
5421 XB Gemert

T: (0492) 450 161
F: (0492) 450 162
E: info@starobv.nl
W: www.starobv.nl

 

Staro Natuur en Buitengebied is een landelijk opererend adviesbureau. Als enthousiaste adviseurs helpen we bij vraagstukken in bos, natuur en het landelijk gebied. We voeren onderzoeken uit en dragen bij aan de bescherming, inrichting en ontwikkeling van natuur. We weten raad bij vraagstukken op het gebied van natuurwetgeving en beleid. Onze praktische instelling gecombineerd met onze wetenschappelijke kennis resulteert in realistische adviezen. We streven de hoogst mogelijke kwaliteit na en stellen het ontzorgen van onze opdrachtgevers centraal.

Nieuws gerelateerd aan Staro Natuur en Buitengebied

EVZ Schootense loop

De gemeente Helmond werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan het realiseren van een aantal Ecologische verbindingszones (EVZ’s). Eén daarvan betreft de Schootense loop. De gemeente heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd de eerder opgestelde visie om te zetten in een concreet inrichtingsplan en bestek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente en het waterschap.

Lees meer »

Afvissen vistrap Belfeld

Op korte termijn zijn onderhoudswerkzaamheden aan de sluis in Belfeld gepland waardoor Staro Natuur en Buitengebied is ingehuurd door BTL Advies om de vistrap bij de sluis in Belfeld af te vissen.

Lees meer »

Houtoogst met lage bodemdruk

Houtoogst met zware machines leidt tot insporing en verdichting van de bosbodem. Voor Staro gaat het werken met vaste dunningspaden niet ver genoeg omdat dan nog steeds circa 15 tot 20% van de bosbodem zwaar beschadigd raakt.

Lees meer »

Natuurherstel Baronie Cranendonck

De Baronie Cranendonck is een gebied rond het voormalige kasteel Cranendonck dat even ten zuiden van Soerendonk ligt. Baronie Cranendonck is een gebied dat rijk is aan cultuurhistorie. Het gebied bestaat grotendeels uit bos, afgewisseld met landbouwgronden. De bossen zijn voor een groot gedeelte nat. Het is de wens van de gemeente Cranendonck om de natuur binnen de Baronie Cranendonck te versterken.

Lees meer »

Impuls Ruigeplaatbos Hoogvliet

Ten behoeve van de aanleg van de Vondelingenwarmteleiding door het Ruigteplaatbos in Rotterdam gaat het gebied deels op de schop. De nieuwe leiding wordt geplaatst in de bestaande zaksloot. De aanleg van de Vondelingenwarmteleiding met bijbehorende boscompensatie, biedt kans dit gebied een impuls te geven.

Lees meer »
Vresselsbos

Versterken Vennen Vresselsbos

De vennen in het Vresselsbos herbergen bijzondere natuurwaarden die zich ondanks verzuring, verdroging en vermesting op de natste delen hebben gehandhaafd. De vennen zijn belangrijk voor flora en fauna en worden door bezoekers aan het Vresselsbos hoog gewaardeerd.

Lees meer »

Uitvoeringsbegeleiding Groote Peel

Het 1400 ha grote Natura 2000-gebied de Groote Peel herbergt een voor Nederland uniek habitattype: levend hoogveen. In het kader van een Life+ project (mogelijk gemaakt door de EU) heeft de provincie Noord-Brabant hydrologische herstelmaatregelen voorgeschreven voor dit nationale park.

Lees meer »
Peelvenen

Inspectie op ecologische natuurwaarden

Gladde slangen, dassen, heikikkers, levendbarende hagedissen, rode bosmieren, de Peelvenen zitten er vol mee. Om ervoor te zorgen dat dat ook zo blijft en dat het prachtige natuurgebied geen schade ondervindt als gevolg van de werkzaamheden, houdt een drietal ecologen het gebied nauwlettend in de gaten. Als begeleidend ecoloog namens aannemer Van Beers Hoogeloon is Karel Küsters van Staro vrijwel dagelijks in het uitgestrekte gebied te vinden.

Lees meer »