Certificering op verantwoord geproduceerd beton

De afgelopen drie jaar heeft de Concrete Sustainability Council (CSC) een wereldwijd certificatiesysteem ontwikkeld om verantwoord gewonnen grondstoffen voor de productie van beton toe te passen. Nederland is het eerste land ter wereld waar het certificatiesysteem en het keurmerk is uitgerold. Sterker nog, de eerste vijf certificaten zijn inmiddels al uitgereikt.

Het BetonBewust|CSC-keurmerk is een initiatief van het Cement Sustainability Initiative (CSI), onderdeel van het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). “Het doel is om de duurzaamheid en de transparantie binnen de betonsector te verbeteren,” zegt Ron Peters van de Regional Scheme Operator (RSO) van BetonBewust|CSC, het regiokantoor voor Nederland namens CSC met een licentie om BetonBewust|CSC certificaten uit te laten geven. “Om wereldwijd tot een eenduidig systeem te komen, is er een coördinator aangesteld om te bekijken welke systemen er reeds bestonden. Het Beton Bewust keurmerk, dat sinds 2012 in Nederland wordt gevoerd, bleek een goede basis. Het heeft model gestaan voor de invulling van het wereldwijde CSC-keurmerk dat in Nederland tot BetonBewust|CSC is gedoopt, mede vanwege de sterke naam van Beton Bewust.”

CSC-standaard
Het wereldwijde systeem geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief is op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en kent beoordelingscriteria op grondstoffen, de bron of herkomst, de productie en verschillende econo­mische, sociale en ecologische factoren. Peters: “Voor de Nederlandse markt zijn de beoordelingscriteria aangepast aan de lokale omstandigheden en wet- en regelgeving. De criteria zijn zoals gezegd geharmoniseerd met het keurmerk Beton Bewust met als doel een eenduidig systeem voor de Nederlandse markt te lanceren, dat valt onder de wereldwijde CSC-standaard en geldt voor: verantwoord gewonnen grondstoffen, verantwoord geproduceerd beton en verantwoord inkopen van beton.”

Het certificatieproces omvat een aantal stappen, vervolgt Peters. “Beton-, cement- en grondstofleveranciers moeten zich aanmelden en de gevraagde gegevens/bewijzen uploaden. Deze worden door een onafhankelijke certificeringsinstelling gecontroleerd. Daarna wordt een certificaat – brons, zilver, goud of platina – afgegeven.”

BetonBewust|CSC-keurmerk

MIA\Vamil regeling
De BetonBewust|CSC gecertificeerde bedrijven spelen volgens Peters een essentiële rol in het creëren van duurzame betontoepassingen. “Het keurmerk is inmiddels de standaard voor de Nederlandse markt. Ook speelt BetonBewust|CSC een rol in het duurzaam inkoop beleid van de overheid en opdrachtgevers. Een voorbeeld hiervan is dat beton met 30% granulaat recentelijk is opgenomen in de nieuwe milieulijst (2017) van de MIA\Vamil regeling.” Peters benadrukt dat het BetonBewust|CSC-certificatiesysteem is ontwikkeld in samenwerking met de industrie en certificeringsinstellingen. “Deskundigen en vertegenwoordigers van de samenleving hebben commentaar gegeven op de beoordelingscriteria. Gestreefd wordt naar een continue verbetering. Voor Nederland is RSO BetonBewust|CSC het aanspreekpunt, ook richting CSC met de statutaire zetel in Zwitserland.”

Certificaten
BetonBewust|CSC is volgens Peters nu de nieuwe standaard voor bouwen met beton in Nederland. “De eerste certificaten van BetonBewust|CSC zijn inmiddels al uitgereikt tijdens Building Holland 2017, één van de grote beurzen voor de bouw, renovatie en herinrichting in Nederland. De eerste bedrijven die met succes het proces van certificering BetonBewust|CSC hebben afgerond zijn twee betonmortelproducenten MEBIN B.V en CRH/Cementbouw (beide zilver) en twee producenten van betonproducten VBI en Bosch Beton (beide brons). Producenten van bindmiddelen zijn (nog) uitgesloten van certificering, maar kunnen wel een notificatie ontvangen als ze hun gegevens (bewijslast) in het certificeringssysteem hebben geüpload. Dat helpt de keurmerkhouder aan extra punten. ORCEM is de eerste producent van bindmiddelen met een dergelijke notificatie, ook uitgereikt tijdens Building Holland.”

Na de lancering van BetonBewust|CSC voor verantwoorde herkomst en productie in januari 2017, bestaat hier grote belangstelling voor in Nederland. “Nederland loopt voorop en heeft opnieuw bewezen een pionier te zijn in duurzaam bouwen. Een voorbeeld voor de rest van de wereld,” besluit Ron Peters.

Tekst: Roel van Gils | Beeld: Marije van Woerden en  Joost M. Pennarts