Bouwkolom staat positief tegenover BetonBewust|CSC

Om een beeld te vormen hoe de bouwkolom staat ten opzichte van duurzaam bouwen, en dan met name de verduurzaming van beton, werd in het Oosten van het land een onderzoek gestart. Voor dit onderzoek benaderde Jolanda Groothuis diverse partijen met de vraag in hoeverre zij bekend zijn met Beton Bewust|CSC-keurmerk. Organisaties die invloed hebben op nieuw te bouwen gebouwen en constructies. 

Betoncentrale Rokramix, gevestigd in Enschede, is reeds in het bezit van het Beton Bewust-keurmerk en betonfabrikant Westo Coevorden verdiept zich momenteel serieus, om na te gaan wat de consequenties zullen zijn voor de organisatie. Beide partijen zeggen voorstander te zijn van verduurzaming van beton en willen hier graag  aan bijdragen. Zo is de missie en visie van beide bedrijven de komende jaren sterk gericht op de Circulaire Economie; slimme bouwproducten maken met minder materiaal. Een leverancier van bindmiddelen was de aanleiding voor Rokramix om te kiezen voor het Beton Bewust. Deze leverancier gaf aan dat het mogelijk zou zijn beton te produceren waarvan de CO2 belasting per m3 beduidend lager was dan de huidige methode. Rokramix verdiepte zich in deze materie en concludeerde dat niet alleen de CO2 belasting per m3 sterk kon worden verlaagd, maar dat dit eveneens ten goede kon komen aan de kwaliteit. Naast de benodigde Komo-certificaten bezit de organisatie, sinds de introductie, het Keurmerk Beton Bewust. Reden: “Het geeft onze klanten zekerheid.”

Betoncentrale Rokramix Enschede

Bewustwordingskeurmerk
Koopmans Bouw/TBI is ondertekenaar van het ketenconvenant Beton Bewust|CSC. Duurzaamheid is een van de pijlers van de Koopmans strategie. Roel Wijlens, adjunct-directeur Woonconcepten binnen de organisatie: “Wij geloven sterk dat de we de aarde niet erven van onze voorouders, maar te leen hebben van de volgende generatie. Onze medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd om duurzame alternatieve oplossingen te vinden gedurende het ontwerpproces. Beton Bewust is een bewustwordingskeurmerk. Er worden geen harde eisen aan de duurzaamheid gesteld. Wel zijn de doelstellingen goed; standaardisatie, vroeg betrekken van beschikbare betonkennis in het project en periodieke evaluatie. Onze betonleveranciers zijn allemaal aangesloten bij Beton Bewust.”

Compensatie
Ewald Steggink van het gelijknamige Bouwbedrijf in Reutum-Enschede zegt het keurmerk Beton Bewust te kennen vanuit de leveranciers waarmee hij werkt. “Dit zijn onder andere Rokramix en Betoncentrale Twente die beide gecertificeerd zijn. Ik weet dat deze bedrijven continu bezig zijn om, net als andere bedrijven, te kijken hoe materialen/toevoegingen van gerecyclede materialen hergebruikt kunnen worden in de beton. Hierbij wordt onder andere gedacht aan hoogovenslakken en gebroken puin. Bovendien heeft één van de centrales de mogelijkheid om elektrische truckmixers in te zetten. Ik verwacht dat bij EMVI-aanbestedingen dit in de toekomst nog meer aandacht zal krijgen. De overheid zou hier meer aandacht aan kunnen geven zodat wij met z’n allen duurzamer bezig zijn. Dit hoeft in mijn optiek niet perse duurder te zijn. Indien deze milieuvriendelijke beton toch duurder uitvalt zal er een compensatie of verplichting moeten komen omdat anders bijna iedereen kiest voor de lagere prijs. Persoonlijk denk ik dat de betonmortelcentrales hier nog meer bekendheid aan kunnen geven. CO2-reductie is in het algemeen heel breed en daardoor niet altijd direct zichtbaar binnen een bedrijfstak.”

Convenant ondertekend
De gemeente Enschede is bekend met Beton Bewust|CSC-keurmerk. Volgens Roel ter Borg, projectmedewerker Stadsingenieurs & Ontwerp Enschede speelt duurzaamheid een grote rol binnen de gemeente. “Met een aantal Twentse gemeenten is een convenant ondertekend waarin wij ons conformeren aan het Netwerk Betonketen. Momenteel zijn wij met de aangesloten gemeenten bezig om de afspraken uit het convenant te verwerken in onze moederbestekken. De doelstelling is dat de deelnemers zich actief inzetten voor de toepassing van verduurzaamd beton, dat wil zeggen; beton waarbij bij de vervaardiging gebruik is gemaakt van secundaire grondstoffen en CO2-arme bindmiddelen. Zo kunnen natuurlijke grondstoffen behouden worden en kunnen afvalstoffen –als zijnde nieuwe grondstof- in de keten blijven. De deelnemers volgen nauwlettend de ontwikkelingen wat betreft dit beton. Indien mogelijk en/of noodzakelijk worden de concrete doelen tussentijds bijgesteld.”

Tekst: Jolanda Groothuis    |    Beeld: Beton Bewust|CSC