Bouw busbrug nu echt van start

De start van de bouw van de busbrug maandag jl. door aannemer BAM Infra is de eerste zichtbare stap aan de verbeteringen van het stationsgebied Zwolle. De busbrug maakt onderdeel uit van de vele investeringen in het stationsgebied van 2017 tot 2025.

De komende weken voert de aannemer aan de noordzijde van het spoor ter hoogte van het gebouw City-Post de volgende werkzaamheden uit:

  • kabel- en leidingwerkzaamheden naast het spoor;
  • maken gewapende grondconstructies voor de schuine helling van de busbaan tot aan de Nieuwe Veerallee;
  • boren palen in de grond op de plaatsen waar pijlers komen waar de busbrug op steunt.

Vanaf eind 2017/begin 2018 informeert ProRail de omgeving over de volgende werkzaamheden en de mogelijke gevolgen van de bouwactiviteiten. Op www.zwolle.nl/spoorzone (link is external) vindt u naast informatie over de busbrug ook een toelichting op alle andere deelprojecten binnen het overkoepelende project Spoorzone Zwolle.

Waarom een busbrug?
Het aantal inwoners van en bezoekers aan Zwolle groeit elk jaar. Ook het aantal reizigers dat gebruik maakt van het bus- en treinstation neemt toe. De huidige inrichting van de openbare ruimte aan de centrumzijde van het station kan de toename van de vele bussen, auto’s, fietsen en voetgangers amper aan. Vooral in de ochtend- en avondspits ontstaan er verkeersopstoppingen. Niet alleen de wegen en kruispunten dicht bij het treinstation, ook de busperrons zijn overvol. Zonder verkeersregelaars kunnen de bussen in de drukke spits niet rijden. Samen met de provincie Overijssel heeft de gemeente daarom besloten een nieuw busstation aan de zuidzijde van het spoor (Hanzelaan) te maken.

De komende jaren werkt de gemeente Zwolle samen met de provincie Overijssel, NS en ProRail aan de verbeteringen van het stationsgebied Zwolle. Zo wordt station Zwolle (het 2e spoorknooppunt van Nederland) omgebouwd tot een uitstekend toegankelijk en comfortabel ov-knooppunt in een groene omgeving. Op de website www.zwolle.nl/busbrug (link is external) staat meer informatie over het ontwerp van de busbrug.