Betrouwbaarheid en beschikbaarheid nutsvoorzieningen gegarandeerd

AQUASTOP stopt waterlekkage onderstations elektriciteitsnet

Waterlekkage in de onderstations van de elektriciteits-netwerken vormt een zeer serieuze bron van gevaar. Kortsluiting als gevolg van lekkage kan onbedoeld grote delen van een regio platleggen. De Federal Electricity and Water Authority (FEWA) van de Verenigde Arabische Emiraten voorkomt lekkages door gebruik te maken van het AQUASTOP-systeem van Beele Engineering.

Alhoewel een woestijnachtige omgeving niet als eerste te binnenschiet wanneer het onderwerp waterlekkage ter sprake komt, doen zich ook hier serieuze lekkages voor. De hoeveelheid neerslag kan in bepaalde jaargetijden zo’n omvang aannemen, dat de wateropname van het zand tekort schiet. Wanneer zich dat voordoet rondom de doorvoeropeningen voor kabels en buizen, is de kans op lekkage reëel aanwezig. Dat was ook het geval bij een van de onderstations van de FEWA.

Op grond van de positieve ervaringen bij andere utiliteitsbedrijven, werd gekozen voor AQUASTOP om de lekkende kabelinvoeren van het onderstation waterdicht te krijgen. AQUASTOP wordt hierbij gecombineerd met het brandwerende NOFIRNO-systeem zodat niet alleen een waterdichte maar ook brandveilige oplossing ontstaat. Dat is geen overbodige luxe aangezien doorvoeropeningen in geval van brand al snel fungeren als opening waardoor het vuur zich kan verspreiden.

Het NOFIRNO-systeem wordt wereldwijd ingezet voor het brandwerend en water- en gasdicht afdichten van kabel- en buisdoorvoeringen. De toepassingen zijn niet alleen te vinden in omgevingen aan land (utiliteitsbedrijven, raffinaderijen, nucleaire en (afval)waterinstallaties,….) maar ook in de scheepsbouw en in offshore-projecten. De basis voor het systeem is een speciale, hoogwaardige rubbersoort die geen metalen delen kent. Roestvorming in zware omgevingen is dan ook uitgesloten. De installatie van het systeem is eenvoudig, snel en gebruiksvriendelijk.

AQUASTOP is een speciaal kneedbaar rubber waarmee lekkende buis- en of kabeldoorvoeringen, bijvoorbeeld in pompstations, worden afgedicht.  Zelfs wanneer het water door de doorvoering stroomt, is deze met AQUASTOP dicht te krijgen. Voor de verwerking worden eerst NOFIRNO vulslangen in de doorvoeropening rondom buizen en/of kabels aangebracht. Deze vormen de ‘dragers’ voor een laag AQUASTOP die nog kan worden afgewerkt met een laag NOFIRNO-kit.

Tekst: M. Franke, BETA PR & Media
Uitgelichte afbeelding: De Federal Electricity and Water Authority (FEWA) van de Verenigde Arabische Emiraten past het AQUASTOP-systeem van Beele Engineering toe bij het waterdicht afdichten van kabeldoorvoeringen in een van de onderstations van het elektriciteitsnet.