Afkoppelen Geitenkamp Arnhem

De Geitenkamp is relatief hoog gelegen in Arnhem. Bij overvloedige regenval stroomt het water van de Geitenkamp naar de lager gelegen delen van Arnhem. Vooral Klarendal, de Velperweg en station Presikhaaf hebben te maken met wateroverlast, die mede wordt veroorzaakt door het regenwater dat naar beneden stroomt. Het is dus van belang dat zo veel mogelijk water in de wijk zelf wordt opgevangen. De rioolvervanging biedt mogelijkheden om maatregelen te nemen die de wateropvang verbeteren en het rioolsysteem ontlasten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het ontkoppelen van regenwaterafvoer, het realiseren van wadi’s in de wijk en het vergroenen van het straatbeeld.

Geitenkamp Arnhem

De Geitenkamp is, mede omdat de rioolvervanging in de wijk plaatsvindt, benoemd tot pilotwijk in het programma “Arnhem Klimaatbestendig”. De directe aanleiding van dit project is een riool dat moet worden vervangen maar de feitelijke probleemstelling / uitdaging is groter dan dat. Andere aspecten die een rol spelen:

 • We hebben te maken met klimaatverandering en dat heeft tot gevolg dat ook een nieuw riool onvoldoende capaciteit zal hebben om al het hemelwater af te kunnen voeren;
 • Vanuit duurzaamheid is het gewenst om schoon hemelwater en afvalwater te scheiden;
 • Alternatieve afvoer en gebruik van hemelwater kan de overheid niet alleen regelen, maar daar ligt ook een belangrijke taak voor burgers. Dat vraagt voor beide partijen een nieuwe manier van denken en handelen in een nieuwe rolverdeling;
 • Praktische insteek;
 • Met kinderen en hun ouders met water en zand in de zandbulten gaan spelen;
 • Geschiedenis van ‘De Bult’ in relatie tot klimaatverandering;
 • Met ondernemers/kunstenaars onderzoeken en ontwerpen hoe je op een andere manier met hemel- en afvalwater kan omgaan. In de tuin, filteren voor consumptie, energieopwekking;
 • Dat implementeren in de huizen, tuinen, op straat;
 • Feestelijke uiting: vele vormen van fonteinen in eigen tuinen en in publieke ruimte;
 • Winst: 21ste eeuwse vaardigheden bij kinderen en volwassenen;
 • Reframen van relatie overheid en burger;
 • Ondernemers aan het werk in de eigen wijk;
 • Deels betalen in gildemunt – stimulering lokale economie;
 • Trots op lokale expertise / burgerkracht.

Aanbrengen-Steenslag-8-768x431

Beeld: Foto Dusseldorp