Abonneren

Innovatie op innovatie
Binnen de branche is sprake van een hoge innovatiegraad. Zowel in bouwproducten als in 
uitvoeringsmethodieken. Steeds vaker kiezen de bouwende partijen voor het in praktijk brengen van bijzondere en unieke constructies. Zo neemt de integratie van de duurzame techniek sterk toe. De keuze aan materialen en technieken is tegenwoordig bijna onbeperkt.


Abonneren
Ontvang 6x per jaar Grond/Weg/Waterbouw voor 81,- euro per jaar excl. BTW.
IBAN nr. NL78ABNA0490282067
BIC ABNANL2A
t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV,
o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw
Informatie over abonnementen: info@louwersuitgevers.nl
Tel. +31 (0)495 450095


Adreswijzigingen
Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing.


Opzeggingen
Twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode.