2 daagse cursus Vastgoedrekenen van Nederlands instituut voor de bouw

Een goede onderbouwing voor uw vastgoedinvestering is belangrijk!

Bij het ontwikkelen en exploiteren van vastgoed moet u kennis hebben van diverse basisbegrippen. Zoals grondkosten, renteontwikkeling, huuropbrengsten, leegstand, onderhoudskosten en waardeontwikkeling. Het gaat om grote bedragen en de beslissingen die u nu neemt, werken nog jarenlang door in de begroting en het resultaat.

Tijdens de 2-daagse cursus vastgoedrekenen leert u:

  • De kosten en opbrengsten van huisvesting, ontwikkeling en exploitatie bepalen
  • Een kostprijsdekkende huur- of verkoopprijs berekenen
  • Taxaties analyseren
  • Basis berekeningen uitvoeren
  • Basis technieken toepassen
  • Financieringsvormen onderscheiden
  • Uw eigen rekenmodel opstellen en bestaande rekenmodellen beter begrijpen
  • Financiële risico’s herkennen en beheersen
  • Sturen op financiële belangen van betrokken partijen

Kunt u uw beslissing financieel onderbouwen?
De cursus vastgoedrekenen leert u zelf een model op te stellen en te gebruiken door het toepassen van een aantal rekentechnieken. U ontdekt dat de complexiteit niet zozeer in de berekening zit, maar vooral in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening. U krijgt inzicht in deze uitgangspunten en u leert de diverse belangen van betrokken partijen, middels berekeningen inzichtelijk maken.

Download de brochure